By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Poznámky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 37, 1929, č. 251, 18. 5., s. 19.
Article
2
...Poznámky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 40, 1932, č. 16, 10. 1., s. 9.
Annotation: Chvála publikace, red. H. Humlovou; Ročenky vycházejí již 43 let a jsou věnovány vždy některému českému básníku a spisovateli.
Article
3
...Poznámky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 40, 1932, č. 21, 13. 1., s. 7.
Annotation: K obsahu III. dílu Rodinných vzpomínek na Jana Gebauera od Marie Gebauerové; Kladno, J. Šnajdr 1931.
Article
4
...Poznámky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 40, 1932, č. 68, 7. 2., s. 9.
Annotation: K vzpomínkám na 20. výr. úmrtí M. J. v revuích Umění a Měsíc.
Article
5
...Poznámky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 40, 1932, č. 136, 15. 3., s. 9.
Annotation: K obsahu goethovského sešitu za rev. Jar. Johna.
Article
6
...Poznámky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 40, 1932, č. 140, 17. 3., s. 9.
Annotation: K obsahu něm. publikace Ot. Fischera pro školy ve Stát. nakladatelství v Praze.
Article
7
...Poznámky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 40, 1932, č. 144, 19. 3., s. 10.
Annotation: K obsahu 6. č. V. roč. revue.
Article
8
...Poznámky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 8, 5. 1., s. 9.
Annotation: K bibliofil. vydání povídky L. S. v úpravě F. Táborského nákl. Radhoště v Praze 1932 pro literární a dobročinnou nadílku.
Article
9
...Poznámky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 39, 22. 1., s. 9.
Annotation: K vydání několika studií pod názvem Z počátků naší poesie moderní od Jar. Vlčka v úpravě F. Strejčka s úvodem A. Nováka v nakl. F. Topiče...
Article
10
...Poznámky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, 28. 1., s. 9.
Annotation: K vydání prémie 1932 spolku Aleš, jíž jest povídka F. Šrámka Šťáva života s dřevoryty K. Tondla.
Article
11
...Poznámky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 59, 2. 2., s. 9.
Annotation: Pro záchovu nejstaršího českého vydavatelství, ohroženého nedostatkem veřejné podpory.
Article
12
...Poznámky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 68, 7. 2., s. 7.
Annotation: Výzva udržet Sborník za všech okolností.
Article
13
...Poznámky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 78, 12. 2., s. 10.
Annotation: Přehled a stručná charakteristika nově vzniklých literár. listů.
Article
14
...Poznámky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 87, 17. 2., s. 9.
Annotation: Charakteristika F. Táborského K jeho 75letí.
Article
15
...Poznámky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 122, 8. 3., s. 9.
Annotation: Chvála úvodu a poznámek Ot. Fischera k dílu F. L. Čelakovského, vyd. ve Stát. nakladatelství 1933.
Article
16
...Poznámky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 124, 9. 3., s. 9.
Annotation: Ke knížkám Miroslava Hallera Sršavá promenáda literaturou - České Budějovice, Livie 1932; Jana Karníka Ve vosím hnízdě - Olomouc, Družina...
Article
17
...Poznámky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 126, 10. 3., s. 9.
Annotation: K 60letí J. W.
Article
18
...Poznámky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 169, 2. 4., s. 9.
Annotation: Ocenění díla spisovatele, nar. před 150 lety.
Article
19
...Poznámky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 181, 8. 4., odpol. vyd., s. 2.
Annotation: K stati Kamila Knofty o Jos. Knoftovi, starostovi m. Plzně.
Article
20
...Poznámky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 182, 9. 4., s. 9.
Annotation: Chvála článku F. X. Šaldy v dubnovém čísle Šaldova Zápisníku.
Article