By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...poznámky k vydání...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 26, 31. 1., s. 18
Annotation: Poznámka k vydání antologie alternativního proudu českého divadla.
Article
2
...poznámky k vydání...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2005, č. 174, 27. 7., s. 7
Annotation: Poznámka; knihu vydalo občanské sdružení Drnka ve spolupráci s brněnskou Nadací Partnerství.
Article
3
...poznámky k vydání...
In: Krkonoše. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 38, 2005, č. 1, s. 37
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
4
...poznámky k vydání...
In: Krkonoše. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 38, 2005, č. 1, s. 41
Annotation: Poznámka k vydání, krátká životopisná poznámka o A. Tichém a ukázka z knihy.
Article
5
...poznámky k vydání...
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2005, č. 1, 3. 1., s. 6
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
6
...poznámky k vydání...
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 33, 19. 8., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
7
...poznámky k vydání...
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2005, č. 36, 6. 9., s. 19
Annotation: Poznámky k vydání.
Article
8
...poznámky k vydání...
In: Krkonoše. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 36, 2003, č. 1, s. 37
Annotation: Poznámka k vydání (název knihy nebyl v článku uveden, vydalo nakladatelství Radana Láška Cody Print v Praze).
Article
9
...poznámky k vydání...
In: Krkonoše. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 36, 2003, č. 2, s. 37
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
10
...poznámky k vydání...
In: Krkonoše. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 37, 2004, č. 1, s. 37
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
11
...poznámky k vydání...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 293, 17. 12., s. 19
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
12
...poznámky k vydání...
In: Kurýr. -- R. 2004, č. 21, 10. 12., s. 4
Annotation: K vydání životopisné knihy o J. Fučíkovi z pera kubánského novináře B. A. Riose.
Article
13
...poznámky k vydání...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 303, 31. 12., s. 24
Annotation: Poznámka.
Article
14
...poznámky k vydání...
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 16, 2005, č. 8, 21.-27. 2., s. 23
Annotation: Poznámky k vydání.
Article
15
...poznámky k vydání...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 129, 2. 6., s. 15
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
16
...poznámky k vydání...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 117, 20. 5., příl. Salon, č. 368, s. 3
Annotation: Poznámka k vydání druhé části trilogie; připojena ukázka.
Article
17
...poznámky k vydání...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 147, 24. 6., příl. Salon, č. 373, s. 2
Annotation: Poznámka k vydání a ukázky z antologie básní reflektujících fenomén fotbal.
Article
18
...poznámky k vydání...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 117, 20. 5., příl. Kavárna, s. D6
Annotation: Poznámka k ukázce z básnické knihy K. Hůrkové Za práh zraku.
Article
19
...poznámky k vydání...
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 5, 2006, č. 13/14, 17. 7., s. 20
Annotation: Poznámka k vyd. dalšího švejkologického titulu autorů dvojdílné Encyklopedie pro milovníky Švejka (Praha, Academia 1998, 1999); k ukázce z knihy.
Article
20
...poznámky k vydání...
In: Noční adorace. -- 4. s. obálky
Annotation: Poznámka k vyd.
Book Chapter