By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
projevy » projevu, projev
1
...projevy fd133137 czenas...
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 275, 27. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 46, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 45, 27. 11.
Annotation: Úvodník k souboru otištěných projevů, které zazněly na předávání Cen Unie českých spisovatelů za rok 2019.
Article
2
...projevy fd133137 czenas...
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 275, 27. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 46, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 45, 27. 11.
Annotation: Laudatio na V. Hnízda, který byl oceněn Unií českých spisovatelů v roce 2019.
Article
3
...projevy fd133137 czenas...
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 275, 27. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 46, s. 1-2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 45, 27. 11.
Annotation: Laudatio na J. Jírovce, který byl oceněn Unií českých spisovatelů v roce 2019.
Article
4
...projevy fd133137 czenas...
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 275, 27. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 46, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 45, 27. 11.
Annotation: Laudatio na Českou nadaci 2000, která byla oceněna Unií českých spisovatelů v roce 2019 za svou činnost v sociální a kulturní oblasti.
Article
5
...projevy fd133137 czenas...
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 275, 27. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 46, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 45, 27. 11.
Annotation: Laudatio na tvůrce slovníku, kteří byli oceněni Unií českých spisovatelů v roce 2019.
Article
6
...projevy fd133137 czenas...
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 275, 27. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 46, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 45, 27. 11.
Annotation: Laudatio na F. R. Čecha, který byl oceněn Unií českých spisovatelů v roce 2019.
Article
7
...projevy fd133137 czenas...
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 275, 27. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 46, s. 3-4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 45, 27. 11.
Annotation: Laudatio na M. Macháčka, který byl oceněn Unií českých spisovatelů v roce 2019.
Article
8
...projevy fd133137 czenas...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 3, [únor], s. 135-136
Annotation: Projev týkající se mj. časopisu Acta incognitorum a oceňující J. Cieslara a L. Křížka za jejich texty.
Article
9
...projevy fd133137 czenas...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 5, s. 317
Annotation: Projev týkající se zejména samizdatového časopisu Acta incognitorum.
Article
10
...projevy fd133137 czenas...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 13, 1988, č. 3, s. 134-135
Annotation: Projev týkající se především aktuální situace Societas incognitorum eruditorum, jejího časopisu Acta incognitorum; závěr pak patří ocenění...
Article
11
...projevy fd133137 czenas...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 14, 1988, č. 1, s. [18]-[19]
Annotation: Projev týkající se dalšího směřování Societas incognitorum eruditorum a dalšího provozu Act incognitorum.
Article
12
...projevy fd133137 czenas...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 203-205
Annotation: Proslovy pronesené při uvedení básnické sbírky S. Aubrechtové "Návštěvy" (17. 1. 2019) a básnické sbírky M. Olšovského "Tahiti v hlavě"...
Article
13
...projevy fd133137 czenas...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 205-206
Annotation: Proslov pronesený u příležitosti 90. narozenin literárního historika a kritika M. Suchomela 15. 11. 2018 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.
Article
14
...projevy fd133137 czenas...
In: Host [samizdat]. -- R. 1989, č. 5, 31. 10., s. [329]-[331]
Annotation: Závěrečná řeč před soudem v Jihlavě (březen 1989) ve věci petice "Dopis 271 čs. občanů".
Article
15
...projevy fd133137 czenas...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 41-46
Annotation: Projev J. Stromšíka u příležitosti slavnostního otevření výzkumného centra K. Krolopa při Ústavu germánských studií na Filozofické fakultě...
Article
16
...projevy fd133137 czenas...
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 29. 6. 2017
Annotation: Projev proslovený při příležitosti uvedení knihy A. Cosentino "Chvála blbosti" o J. Haškovi dne 10. 5. 2017.
Article
17
...projevy fd133137 czenas...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2017, č. 66, prosinec, s. 9-11
Annotation: Záznam pozdravného projevu na setkání Společnosti Anny Pammrové 19. 9. 2016; autor na základě myšlenek A. Pammrové a O. Březiny vyzývá k duchovní...
Article
18
...projevy fd133137 czenas...
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 10, červen 1952, s. 289-298
Annotation: Projev na celostátní konferenci učitelů mateřského jazyka.
Article
19
...projevy fd133137 czenas...
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 11, září 1952, s. 321-329
Annotation: Shrnutí projevů ministra školství Z. Nejedlého a jeho náměstka V. Pavláska na VII. celostátní konferenci školských pracovníků (3. a 4. července...
Article
20
...projevy fd133137 czenas...
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [5], květen, s. [30]-[42] [1]-13
Annotation: Text projevu o svobodě myšlení, vidění a výrazu, předneseného na sjezdu mladých spisovatelů, který se konal 13. 3. - 17. 3. 1948 na Dobříši....
Article