By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 42, 19. 2., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
2
...recenze fd133231 czenas...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 7, 26. 2., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
3
...recenze fd133231 czenas...
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 21, 2005, s. 318-320
Annotation: Recenze.
Article
4
...recenze fd133231 czenas...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 16, 2005, č. 1, s. 104-105
Annotation: Recenze.
Article
5
...recenze fd133231 czenas...
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 14, 2000, s. 153-157
Annotation: Recenze.
Article
6
...recenze fd133231 czenas...
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 14, 2005, č. 10, 10. 3., příl. Literatur & Musik, s. 17
Annotation: Recenze.
Article
7
...recenze fd133231 czenas...
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 52, 27. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
...recenze fd133231 czenas...
In: Literární Novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 2, 2004, č. 10 (4), s. 8
Annotation: Recenze projektu elektronické knihovny (platon.cbvk.cz/kniha).
Article
9
10
...recenze fd133231 czenas...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 15, 2004, č. 2, s. 248-254
Annotation: V první části pokračování úvahy o současné recenzentské praxi a kritika článku M. Pokorného o českém překladu Poundových Cantos (Souvislosti...
Article
11
...recenze fd133231 czenas...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 71, 2002, s. 252-254
Annotation: Recenze; kniha je přístupná jen na internetu http://platon.cbvk.cz/kniha/ a je průběžně aktualizována.
Article
12
...recenze fd133231 czenas...
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 9, 2000, č. 41, 12. 10., Literaturbeilage, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
13
...recenze fd133231 czenas...
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 37, 2000, č. 2, s. 162-163
Annotation: Recenze.
Article
14
...recenze fd133231 czenas...
In: Národopisná revue. -- ISSN 0862-8351. -- Roč. 10, 2000, č. 1/2, s. 59-60
Annotation: Recenze.
Article
15
...recenze fd133231 czenas...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 7 (12), 2000, č. 2, s. 353-356
Annotation: Recenze.
Article
16
...recenze fd133231 czenas...
In: Sedmá generace. -- ISSN 1212-0499. -- Roč. 10, 2001, č. 10, říjen, s. 21
Annotation: Recenze.
Article
17
...recenze fd133231 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 43, 28. 10., s. 10
Annotation: Kuklík Karel; recenze jeho knihy fotografií (nové česko-německé vyd. Praha, Kuklik 1993). Též o literární reflexi Šumavy u: Váchal Josef, Čapek...
Article
18
...recenze fd133231 czenas...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 212, 9. 9., s. 5
Annotation: Recenze kalendáře, obsahujícího mj. stati z díla šumavských autorů.
Article
20
...recenze fd133231 czenas...
In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. -- ISSN 0862-5417. -- Roč. 26, 1989, č. 4, s. 71-73
Annotation: Recenze; obrazová část publikace obsahuje reprodukované kresby F. v. H.; v úvodní studii pojednáno mj. dílo: Stifter Adalbert.
Article