By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...recenze fd133231 czenas...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 6, Recenzní příloha, s. 2-3
Annotation: Recenze.
Article
2
...recenze fd133231 czenas...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 26, 7. 7., s. 1
Annotation: Recenze knihy o anglickém letci: Bader Douglas.
Article
3
...recenze fd133231 czenas...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 193, 18. 8., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
4
...recenze fd133231 czenas...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 2, duben, s. 104
Annotation: Recenze české verze knihy vydané poprvé v Londýně.
Article
5
...recenze fd133231 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 38, 17. 9., s. 10
Annotation: Recenze antologie básní českých autorů v anglickém exilu v letech 1939-1945.
Article
6
...recenze fd133231 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 68, 1987, č. 241, 14. 10., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
7
...recenze fd133231 czenas...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 46, 18. 11., příl. Kmen, č. 46, s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article
8
...recenze fd133231 czenas...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1987, č. 37, 9. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
9
...recenze fd133231 czenas...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 18, 2. 5., příl. Kmen, č. 18, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
10
...recenze fd133231 czenas...
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2008, č. 89, červen, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
11
...recenze fd133231 czenas...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 44, 27. 10., s. 11
Annotation: Recenze sborníku textů německých exilových autorů-antifašistů; podrobněji o zařazených prózách F. C. Weiskopfa a L. Reinerové.
Article
12
...recenze fd133231 czenas...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 22, 30. 5., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
13
...recenze fd133231 czenas...
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 37, 2007, č. 3, 14. 6., s. 76
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
14
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 198, 25. 8., příl. Orientace, s. 5
Annotation: Recenze s mezititulky Pomyslné setkání Čapka s Čepem [o Čepově návštěvě londýnské inscenace R.U.R.], Sám na dně propasti.
Article
15
...recenze fd133231 czenas...
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 23, 2009, No. 1, Fall, s. 132-134
Annotation: Recenze.
Article
16
...recenze fd133231 czenas...
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 2, 1972, č. 3, s. 89-90
Annotation: Recenze se zřetelem k J.A.K.
Article
17
...recenze fd133231 czenas...
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 14, 1958, č. 140, 13. 6., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
18
...recenze fd133231 czenas...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 5, 1995, č. 189, 15. 8., s. 13
Annotation: Recenze překladu části díla W. S.; též o: Julius Caesar, Richard II., Richard III.
Article
19
...recenze fd133231 czenas...
In: The Prague Post. -- ISSN 1210-3934. -- Roč. 6, 1996, č. 21, 22. 5.-28. 5., příl. Night & Day, s. 8
Annotation: Recenze beletristického pohledu českého emigranta na českou národní historii.
Article
20
...recenze fd133231 czenas...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1989, č. 1/2, 4. 1., s. 2
Annotation: Recenze; knihu napsali: Oliveriusová Eva, Grmela Josef, Hilský Martin, Marek Jiří.
Article