By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...recenze fd133231 czenas...
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 13, 1958, č. 4, s. 264
Annotation: Recenze.
Article
2
...recenze fd133231 czenas...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 45 (5), 1947, č. 2/3, s. 192
Annotation: Recenze.
Article
3
...recenze fd133231 czenas...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 5, květen, s. 157
Annotation: Recenze.
Article
4
...recenze fd133231 czenas...
In: Opus musicum. -- ISSN 0862-8505. -- Roč. 44, 2012, č. 5, s. 112-113
Annotation: Recenze.
Article
5
...recenze fd133231 czenas...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 6, červen, s. 270-271
Annotation: Recenze vlastivědné edice SNDK Obrázky z domova, s poznámkami k jednotlivým svazkům.
Article
6
...recenze fd133231 czenas...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 13, 1999, č. 2, léto, s. 23-24
Annotation: Recenze.
Article
7
...recenze fd133231 czenas...
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 46, 1994, č. 2, s. 193
Annotation: Recenze.
Article
8
...recenze fd133231 czenas...
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 46, 1994, č. 3, s. 294-295
Annotation: Skopalík František; recenze.
Article
9
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 11, 14. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
10
...recenze fd133231 czenas...
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 107, 1982/1983, č. 5, leden 1983, s. 320
Annotation: Recenze.
Article
11
...recenze fd133231 czenas...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 8, říjen, s. 505-506
Annotation: Recenze.
Article
12
...recenze fd133231 czenas...
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 1, 1983, č. 1, leden, s. 57
Annotation: Recenze.
Article
13
...recenze fd133231 czenas...
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 7, 2010, č. 3, s. 59
Annotation: Recenze.
Article
14
...recenze fd133231 czenas...
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 5, 2008, č. 4, s. 33
Annotation: Recenze antologie, která zahrnuje básníky od konce 18. století do současnosti (kromě nejmladší generace).
Article
15
...recenze fd133231 czenas...
In: Národopisné aktuality. -- ISSN 0323-2441. -- Roč. 13, 1976, č. 3, s. 238
Annotation: Recenze.
Article
16
...recenze fd133231 czenas...
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 47, 1995, č. 2, s. 205
Annotation: Recenze.
Article
17
...recenze fd133231 czenas...
In: Národopisné aktuality. -- ISSN 0323-2441. -- Roč. 25, 1988, č. 1, s. 47-48
Annotation: Recenze.
Article
18
...recenze fd133231 czenas...
In: Štafeta. -- Roč. 18, 1986, č. 3, s. 27-28
Annotation: Recenze.
Article
19
...recenze fd133231 czenas...
In: Hudební věda. -- ISSN 0018-7003. -- Roč. 26, 1989, č. 4, prosinec, s. 368-372
Annotation: Trojan Jan; recenze; též recenze dvou studií (prvá in: Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 248, 1987; druhá in: Národopisné aktuality...
Article
20
...recenze fd133231 czenas...
In: Nová svoboda. -- Roč. 44, 1988, č. 28, 4. 2., s. 5
Annotation: Recenze.
Article