By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 11. 9. 2014
Annotation: Recenze na vlastní knihu autobiografických vzpomínek a korespondence s J. Škvoreckým.
Article
2
...recenze fd133231 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 6, 7. 2., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
3
...recenze fd133231 czenas...
In: Historica. Series Nova. -- ISSN 1210-8499. -- Sv. 3/4, 1996/1997, s. 204-205
Annotation: Recenze.
Article
4
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 113, 15. 5., s. 14
Annotation: Recenze s mezititulky Dílo systematického ducha, Literatura jako jednolitý prostor, Zpět k Aristotelovi.
Article
5
...recenze fd133231 czenas...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 43, 2002, Heft 2, s. 496-499
Annotation: Recenze souboru korespondence (vydané v 19. století F. Palackým a A. Sedláčkem, zde poprvé přeložené do angličtiny /z češtiny a němčiny/),...
Article
6
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 237, 11. 10., s. 27
Annotation: Recenze.
Article
7
...recenze fd133231 czenas...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 6, 2002, č. 3, s. 110-114
Annotation: Recenze kanadského vydání.
Article
8
...recenze fd133231 czenas...
In: Americké listy. -- ISSN 0517-5992. -- Roč. 14, 2003, č. 16/17, 7. 8., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
9
...recenze fd133231 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 41, 10. 10., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
10
...recenze fd133231 czenas...
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 9, 2000, č. 26, 27. 6., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
11
...recenze fd133231 czenas...
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 22, 31. 5., příl. Pecka, č. 22, s. 4
Annotation: Recenze; též o předchozím vydání knihy, přel. Řezníček Ivo, Toronto, Sixty-Eight Publishers 1988; a o domácích monografiích, mj. od: Pelc...
Article
12
...recenze fd133231 czenas...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 4, 1993, č. 3, září, s. 58-60
Annotation: Recenze; autor se dotýká rovněž předchozích monografistů V+W, zejména knihy V. Effenbergera "Osvobozené divadlo".
Article
13
...recenze fd133231 czenas...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 5, s. 533-535
Annotation: Škvorecký Josef; recenze.
Article
14
...recenze fd133231 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 9, 4. 3., s. 1, 6
Annotation: Recenze; též o starších prózách J. Š. a jejich ohlase v USA a Kanadě.
Article
15
...recenze fd133231 czenas...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 14, 14. 4., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
16
...recenze fd133231 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 16, 22. 4., s. 6
Annotation: Jiří Voskovec, Jan Werich; recenze.
Article
17
...recenze fd133231 czenas...
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 7, 1984, s. 398-401
Annotation: Chelčický Petr; recenze.
Article
18
...recenze fd133231 czenas...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1991, č. 49, 4. 12., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
19
...recenze fd133231 czenas...
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 56, 2012, č. 4, duben, s. 49-50
Annotation: Recenze.
Article
20
...recenze fd133231 czenas...
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2006, č. 1, únor, s. 61-62
Annotation: Recenze prózy kanadské autorky o tragickém osudu Hany Bradyové, zachyceném též v knize Z. Fantlové.
Article