By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...recenze fd133231 czenas...
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 64, 2019, č. 3/4, s. 59-60
Annotation: Recenze.
Article
2
...recenze fd133231 czenas...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 1, s. 184-185
Annotation: Recenze na třetí díl monografie G. Marinelli-König o obrazu českého národního obrození a kultuře Čech, Moravy a Slezska ve vídeňských časopisech...
Article
3
...recenze fd133231 czenas...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 182-183
Annotation: Recenze na monografii G. Marinelli-König o obrazu českého národního obrození a kultuře Čech, Moravy a Slezska ve vídeňských časopisech a almanaších...
Article
4
...recenze fd133231 czenas...
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 7, 1952, č. 2, s. 96
Annotation: Recenze 4. vydání Sušilovy sbírky moravských lidových písní.
Article
5
...recenze fd133231 czenas...
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 71, 1947, č. 2, s. 166-167
Annotation: Recenze.
Article
6
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 285, 6. 12., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
7
...recenze fd133231 czenas...
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 11, 1956, č. 2, s. 85-86
Annotation: Recenze.
Article
8
...recenze fd133231 czenas...
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 13, 1958, č. 1, s. 69-71
Annotation: Recenze.
Article
9
...recenze fd133231 czenas...
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 71, 1947, č. 2, s. 175-176
Annotation: Recenze.
Article
10
...recenze fd133231 czenas...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 12, prosinec, s. 558-560
Annotation: Recenze dvou souborů lidových pohádek a pověstí (adaptace a výboru).
Article
11
...recenze fd133231 czenas...
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 17 (41), 2003, s. 343-347
Annotation: Recenze.
Article
12
...recenze fd133231 czenas...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 2, 2002, č. 4, s. 297-302
Annotation: Recenze.
Article
13
...recenze fd133231 czenas...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 44, 2003, Heft 2, s. 579-581
Annotation: Recenze.
Article
14
...recenze fd133231 czenas...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 41, 2000, Heft 1, s. 209-210
Annotation: Recenze.
Article
15
...recenze fd133231 czenas...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 42, 2001, Heft 1, s. 169-172
Annotation: Recenze sborníku z konference o německé literatuře v českých zemích.
Article
16
...recenze fd133231 czenas...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 43, 2002, Heft 2, s. 501-503
Annotation: Recenze.
Article
17
...recenze fd133231 czenas...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 44, 2003, Heft 1, s. 291-293
Annotation: Recenze souboru 24 portrétů, mj. uvedených spisovatelů; s výtkou nedostatečného zhodnocení významu J. Urzidila.
Article
18
...recenze fd133231 czenas...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 5, 2005, č. 4, s. 279-283
Annotation: Recenze vyzdvihuje především Šajtarův text o J. Zogatovi.
Article
19
...recenze fd133231 czenas...
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 46, 2002, č. 2, únor, příl. Kam, roč. 8, č. 2, s. 8
Annotation: Recenze čísla 87, roč. 12, 2001, obsahujícího německé překlady textů Z. Kaprála, L. Kundery, J. Skácela, J. Trefulky, J. Kratochvila, J. Balabána,...
Article
20
...recenze fd133231 czenas...
In: Opus musicum. -- ISSN 0862-8505. -- Roč. 32, 2000, č. 3, s. 55
Annotation: Recenze.
Article