By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...recenze fd133231 czenas...
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 8, 1997, č. 19, 15. 2., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
2
...recenze fd133231 czenas...
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 21, 2005, s. 315-318
Annotation: Recenze.
Article
3
4
...recenze fd133231 czenas...
In: Střední Morava. -- ISSN 1211-7889. -- Roč. 12, 2006, sv. 23, s. 148-150
Annotation: Recenze.
Article
5
...recenze fd133231 czenas...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 8 (13), 2001, č. 1, s. 119-120
Annotation: Recenze.
Article
6
...recenze fd133231 czenas...
In: Revue Proglas. -- ISSN 1213-4953. -- Roč. 13, 2002, č. 4, [13. 5.], s. 44
Annotation: Recenze antologie věnované literární a umělecké Olomouci 90. let.
Article
7
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 188, 14. 8., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
8
...recenze fd133231 czenas...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 14, 5. 9., s. 2-3
Annotation: Dvojrecenze v rubrice Dvakrát.
Article
9
...recenze fd133231 czenas...
In: Opus musicum. -- ISSN 0862-8505. -- Roč. 32, 2000, č. 2, s. 44
Annotation: Recenze.
Article
10
...recenze fd133231 czenas...
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 118, 1999, č. 1, s. 290-291
Annotation: Recenze.
Article
11
...recenze fd133231 czenas...
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 8, 1997, č. 61, 27. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
12
...recenze fd133231 czenas...
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 8, 1997, č. 43, 10. 4., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
13
...recenze fd133231 czenas...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 8, 1994, č. 2, léto, s. 26-27
Annotation: Recenze.
Article
14
...recenze fd133231 czenas...
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 46, 1994, č. 1, s. 88
Annotation: Recenze (roč. 1 (20)); ročenka obsahuje mj. : Bombera Jan, Dopis Petra Bezruče Cyrilovi Černému - {Bezruč Petr}.
Article
15
...recenze fd133231 czenas...
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 8, 1990, č. 1, leden, s. 67
Annotation: Recenze bibliografie Jaromír John a Olomouc; úvodní studii napsal Blahynka Milan.
Article
16
...recenze fd133231 czenas...
In: Středisko. -- ISSN 0232-0126. -- Roč. 66, 1983, sv. 7, s. 135
Annotation: Recenze se zřetelem k vzájemné korespondenci s: Olomoucký Augustin.
Article
17
...recenze fd133231 czenas...
In: Středisko. -- ISSN 0232-0126. -- Roč. 67, 1984, sv. 8, s. 125
Annotation: Recenze se zřetelem k zastoupení osobností pocházejících z Olomouce.
Article
18
...recenze fd133231 czenas...
In: Československý časopis historický. -- ISSN 0045-6187. -- Roč. 31, 1983, č. 1, únor, s. 117
Annotation: Recenze knihy obsahující popisy a chvály města.
Article
19
...recenze fd133231 czenas...
In: Severní Morava. -- ISSN 0231-6323. -- Sv. 49, 1985, s. 68-69
Annotation: Recenze.
Article
20
...recenze fd133231 czenas...
In: Nová svoboda. -- Roč. 38, 1982, č. 21, 26. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article