By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 284, 7. 12., příl. Orientace, s. 24
Annotation: Recenzní glosa.
Article
2
3
...recenze fd133231 czenas...
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 60, 2018, H. 1, S. 119-120
Annotation: Recenze na sbírku básní německy píšící básnířky původem z Česka J. Anderky "Die Wirklichkeit der Bilder".
Article
4
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 25. 2. 2010
Annotation: Recenze.
Article
5
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 6. 5. 2005
Annotation: Recenze.
Article
6
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 13. 8. 2016
Annotation: Recenze.
Article
7
...recenze fd133231 czenas...
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 34, zima, s. 120-123
Annotation: Recenze.
Article
8
...recenze fd133231 czenas...
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 65, 2013, č. 3, s. 332-334
Annotation: Recenze.
Article
9
...recenze fd133231 czenas...
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 65, 2013, č. 1, s. 106-109
Annotation: Recenze.
Article
10
...recenze fd133231 czenas...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 47 (7), 1949, č. [2], příl. Slezská tvorba, č. 1/2, s. 20
Annotation: Recenze.
Article
11
...recenze fd133231 czenas...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 47 (7), 1949, č. [2], příl. Slezská tvorba, č. 1/2, s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
12
...recenze fd133231 czenas...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 47 (7), 1949, č. [2], příl. Slezská tvorba, č. 1/2, s. 23
Annotation: Recenze.
Article
13
...recenze fd133231 czenas...
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 43, 16. 10., s. 24
Annotation: Recenze.
Article
14
...recenze fd133231 czenas...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 53 (13), 1955, č. 3, s. 439-440
Annotation: Recenze.
Article
15
...recenze fd133231 czenas...
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2000, č. 11, s. 69-71
Annotation: Recenze.
Article
16
...recenze fd133231 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 21, 14. 12., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
17
...recenze fd133231 czenas...
In: Alternativa nova. -- Roč. 1, 1995, č. 5, 15. 1., s. 7
Annotation: Recenze s osobními vzpomínkami, psaná formou otevřeného dopisu šéfredaktorovi Alternativy novy: Šajtar Drahomír.
Article
18
...recenze fd133231 czenas...
In: Ostravský večerník. -- ISSN 1212-7078. -- Roč. 21, 1988, č. 116, 15. 6., s. 4
Annotation: Recenze; Andrejev Leonid.
Article
19
...recenze fd133231 czenas...
In: Nové břehy. -- ISSN 1803-5434. -- Roč. 1, 2008, č. 1, březen, s. 14-15
Annotation: Recenze.
Article
20
...recenze fd133231 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 4, 15. 2., s. 21
Annotation: Recenze knihy fotografií V. K. a básní J. Ž.
Article