By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...recenze fd133231 czenas...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 8, říjen, s. 47
Annotation: Recenze na monografii o zavádění knihtisku na českém území.
Article
2
...recenze fd133231 czenas...
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 116, 2018, č. 4, s. 1144-1146
Annotation: Recenze.
Article
3
...recenze fd133231 czenas...
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 47, 2012, s. 309-315
Annotation: Recenze.
Article
4
...recenze fd133231 czenas...
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 3, březen, s. 26-27
Annotation: Recenze.
Article
5
...recenze fd133231 czenas...
In: Spektrum. -- Roč. 3, 2000, č. 2, červen, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
6
...recenze fd133231 czenas...
In: Loutkář. -- ISSN 1211-4065. -- Roč. 49, 2000, č. 5, 19. 10., s. 205-206
Annotation: Recenze.
Article
7
...recenze fd133231 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 21, 14. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
...recenze fd133231 czenas...
In: Československý časopis historický. -- ISSN 0045-6187. -- Roč. 36, 1988, č. 4, srpen, s. 606-609
Annotation: Recenze.
Article
9
...recenze fd133231 czenas...
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 6, červen, s. 26
Annotation: Recenze.
Article
10
...recenze fd133231 czenas...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 48, 2008, Heft 1, s. 283-285
Annotation: Recenze.
Article
11
...recenze fd133231 czenas...
In: Nová Přítomnost. -- ISSN 1211-3883. -- R. 1996, č. 10, s. 21
Annotation: Recenze sborníku z plzeňského mezioborového sympozia, které se konalo v roce 1994.
Article
12
...recenze fd133231 czenas...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 32, 1991, Heft 1, s. 226-227
Annotation: Recenze (v němčině) sborníku z plzeňské mezioborové konference konané 12.-14. 3. 1987.
Article
13
...recenze fd133231 czenas...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 33, 1992, Heft 1, s. 210-211
Annotation: Recenze (v angličtině) sborníku z plzeňského mezioborového sympozia (konaného v r. 1983).
Article
14
...recenze fd133231 czenas...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 33, 1992, Heft 1, s. 211-213
Annotation: Recenze (v angličtině) sborníku z plzeňského mezioborového sympozia (konaného v r. 1989).
Article
15
...recenze fd133231 czenas...
In: Studie o rukopisech. -- ISSN 0585-5691. -- Sv. 46, 2016, s. 339-343
Annotation: Recenze.
Article
16
...recenze fd133231 czenas...
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 5, květen, s. 24
Annotation: Recenze.
Article
17
...recenze fd133231 czenas...
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 5, květen, s. 25-26
Annotation: Recenze sborníku sestaveného z textů K. Sachrové a M. Etlingera, které vznikly v rámci jejich recipročního pobytu v Plzni a v Pécsi v r. 2014.
Article
18
...recenze fd133231 czenas...
In: Kuděj. -- ISSN 1211-8109. -- Roč. 16, 2015, č. 1/2, s. 191-192
Annotation: Recenze.
Article
19
...recenze fd133231 czenas...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [64], 1948, č. 202, 29. 8., s. 4
Annotation: Recenzní glosa.
Article
20
...recenze fd133231 czenas...
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 4, duben, s. 24
Annotation: Recenze.
Article