By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...recenze fd133231 czenas...
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 11, 10.-16. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
2
...recenze fd133231 czenas...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 47, 1996/1997, č. 5/6, s. 136-139
Annotation: Recenze.
Article
3
4
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 171, 23. 7., příl. Orientace, s. 3
Annotation: Recenze publikace, kritizující kafkologické texty M. Mareše a G. Janoucha, a referát o výstavě.
Article
5
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 187, 11. 8., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
6
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 191, 16. 8., s. 15
Annotation: Recenze s mezititulky Praha bez Nerudy a Haška, Zbabělá banda; též o celkovém zaměření nakladatelství vedeného Rakušanem H. Salfellnerem.
Article
7
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 233, 5. 10., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
8
...recenze fd133231 czenas...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 5, 2. 11., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
9
...recenze fd133231 czenas...
In: Wiener Slavistisches Jahrbuch. -- ISSN 0084-0041. -- Band 50, 2004, s. 259-260
Annotation: Recenze.
Article
10
...recenze fd133231 czenas...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 58, 2006, č. 1, s. 33
Annotation: Recenze.
Article
11
...recenze fd133231 czenas...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 3, 9. 2., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
12
...recenze fd133231 czenas...
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 19, 2005, s. 190-191
Annotation: Recenze.
Article
13
...recenze fd133231 czenas...
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 15, 2001, No. 1, Fall, s. 99-101
Annotation: Recenze.
Article
14
...recenze fd133231 czenas...
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 14, 2000, s. 168-171
Annotation: Recenze.
Article
15
...recenze fd133231 czenas...
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 15, 2001, s. 158-161
Annotation: Recenze.
Article
16
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 77, 2. 4., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
17
...recenze fd133231 czenas...
In: Husitský Tábor. -- ISSN 0231-6080. -- Sv. 14, 2004, s. 414-416
Annotation: Recenze monografie o humanistovi slovenského původu D. B., působícího jako profesor Karlova vysokého učení v Praze (v letech 1616-1622 třikrát...
Article
18
...recenze fd133231 czenas...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-731-8. -- Bd. 12, 2004, s. 356-359
Annotation: Recenze.
Article
19
...recenze fd133231 czenas...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-731-8. -- Bd. 12, 2004, s. 377-381
Annotation: Recenze.
Article