By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...recenze fd133231 czenas...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 5, 12. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
2
...recenze fd133231 czenas...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 15, 2005, č. 208, 5. 9., příl. Společnost, ekonomika, politika, s. 4 (10)
Annotation: Recenze.
Article
3
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 299, 23. 12., s. 16
Annotation: Recenze románu vídeňské herečky s českými reáliemi.
Article
4
...recenze fd133231 czenas...
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 19, 2005, s. 159-162
Annotation: Recenze uvedených dvou monografií.
Article
5
...recenze fd133231 czenas...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 5, 1. 2., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
6
...recenze fd133231 czenas...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 6, 8. 2., s. 7
Annotation: Recenze románu rakouské herečky s částečně bohemikálním motivem.
Article
7
...recenze fd133231 czenas...
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 19, 2005, s. 183-184
Annotation: Recenze.
Article
8
...recenze fd133231 czenas...
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 207-210
Annotation: Recenze.
Article
9
...recenze fd133231 czenas...
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 16, 2002, s. 182-186
Annotation: Recenze dvou stifterovských studií.
Article
10
...recenze fd133231 czenas...
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 13, 1999, s. 159-161
Annotation: Recenze.
Article
11
...recenze fd133231 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 3, 8. 2., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
12
...recenze fd133231 czenas...
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 51, 2. 3., s. C8
iDnes.cz [online]. -- 2. 3. 2005
Annotation: Recenze.
Article
13
...recenze fd133231 czenas...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 15, 2004, č. 1, s. 90-93
Annotation: Recenze katologu výstavy, obsahující i literárně historické položky.
Article
14
15
...recenze fd133231 czenas...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-731-8. -- Bd. 12, 2004, s. 356-359
Annotation: Recenze.
Article
16
...recenze fd133231 czenas...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-731-8. -- Bd. 12, 2004, s. 381-384
Annotation: Recenze disertační práce (Wien, 2002).
Article
17
...recenze fd133231 czenas...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 72, 2003, č. 3, s. 342-343
Annotation: Recenze souboru čtyř srovnávacích studií (částečně publikovaných již časopisecky, pro knižní vyd. rozšířených a přepracovaných), mj....
Article
18
...recenze fd133231 czenas...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-275-8. -- Bd. 9/10, 2001/2002, s. 382-387
Annotation: Recenze dvou uvedených sborníků.
Article
19
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 113, 15. 5., s. 16
Annotation: Recenze; též o další tvorbě německy a česky píšícího autora.
Article
20
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 131, 5. 6., s. 16
Annotation: Recenze dvojčísla rakouského časopisu 129/130.
Article