By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...recenze fd133231 czenas...
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 25. 11. 2019
Annotation: Recenze.
Article
2
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 8, 10. 1., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
3
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 18. 1. 2017
Annotation: Recenze na vzpomínkovou knihu o J. Voskovci, kterou připravili J. a O. Suší.
Article
4
...recenze fd133231 czenas...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 284, 7. 12., příl. Víkend, s. 30
Annotation: Recenze na knihy "Ruka noci podaná" V. Cílka a F. Šmikmátora, "Špion, který přišel pozdě" T. B. Englunda a "Tajná dohoda" L. Hardinga.
Article
5
...recenze fd133231 czenas...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 5, 7. 3., s. 21
Annotation: Recenze na monografii A. Zity "How we understand the Beats", která pojednává o přijetí autorů beatniků a jejich děl ve Spojených státech a v...
Article
6
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 18. 12. 2016
Annotation: Recenze.
Article
7
...recenze fd133231 czenas...
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 2, 3. 1., příl. Salon, č. 1005, s. 16
Salon. -- 11. 1. 2019
Annotation: Recenze.
Article
8
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 25. 11. 2016
Annotation: Recenze audioknihy.
Article
9
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 4, listopad, s. 36-38
Annotation: Recenze varující před novým překladovým titulem A. M. Lilienthala "Sionismus"; autor zvláště upozorňuje na několik nebezpečných rysů knihy:...
Article
10
...recenze fd133231 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 11, 14. 3., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
11
...recenze fd133231 czenas...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 124, 29. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
12
...recenze fd133231 czenas...
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 242-249
Annotation: Recenze.
Article
13
...recenze fd133231 czenas...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 4, 25. 1., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
14
...recenze fd133231 czenas...
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 15, 15. 4., s. 2
Annotation: Recenze románu americké autorky, odehrávajícího se v českých reáliích.
Article
15
...recenze fd133231 czenas...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 43, 2002, Heft 2, s. 546-548
Annotation: Recenze.
Article
16
...recenze fd133231 czenas...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 35, 30. 8., s. 6
Annotation: Recenze zmiňující v úvodu literárněvědné výzkumy L. Doležela.
Article
17
...recenze fd133231 czenas...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 46, 15. 11., s. 6
Annotation: Recenze s mezititulky Autor zcela bez pomoci, Pořádné mezery na konci veršů, Vycházkové básně, vycházkové dějiny.
Article
18
...recenze fd133231 czenas...
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 20, 2000/2001, 12. 11. 2001, s. 204-206
Annotation: Recenze souboru studií: Politika nebo poetika [úvod], Tropos kynikos [o Haškově Švejkovi], Radikální liberalismus [o Čapkových Apokryfech], Hrdina...
Article
19
...recenze fd133231 czenas...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 7, Recenzní příloha, s. 17-18
Annotation: Recenze.
Article
20
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 147, 24. 6., příl. Orientace, s. 21
Annotation: Recenze; s mezititulky Julius Fučík jako komunistický Kristus, Politický komentář v Čapkově apokryfu, Jak se literatura vyrovná s rozlukou?
Article