By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...recenze fd133231 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 30, 25. 7., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
2
...recenze fd133231 czenas...
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 16, 2005, č. 40, 3.-9. 10., s. 23
Annotation: Recenze; v rubrice Kulturní tip.
Article
3
...recenze fd133231 czenas...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 3, s. 262-264
Annotation: Recenze.
Article
4
...recenze fd133231 czenas...
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 36, 9. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 72, 26. 3., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
6
...recenze fd133231 czenas...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-275-8. -- Bd. 9/10, 2001/2002, s. 387-390
Annotation: Recenze románu o odsunu sudetských Němců.
Article
7
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 7, 2006, č. 1, leden, s. 28-29
Annotation: Recenze.
Article
8
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 187, 12. 8., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze přirovnávající prózu německého hudebníka, rodáka z Mostu, k Zbabělcům J. Škvoreckého.
Article
9
...recenze fd133231 czenas...
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2006, č. 14, 7. 7., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
10
...recenze fd133231 czenas...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 4, 21. 2., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
11
...recenze fd133231 czenas...
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 36, 2000, č. 3, květen/červen, s. 46
Annotation: Recenze.
Article
12
...recenze fd133231 czenas...
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 204, 1. 9., s. C4
Annotation: Recenze.
Article
13
...recenze fd133231 czenas...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 87, 2000, č. 3, s. 284-285
Annotation: Recenze.
Article
14
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 205, 1. 9., s. 10
Annotation: Recenze díla rakouské autorky, původem ze Sudet.
Article
15
...recenze fd133231 czenas...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 2, 1992, č. 302, 24. 12., s. 14
Annotation: Recenze knihy sudetského Němce o konci 2. světové války na našem území.
Article
16
...recenze fd133231 czenas...
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 20, 2009, č. 34, 17.-23. 8., s. 50
Annotation: Recenze.
Article
17
...recenze fd133231 czenas...
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 2, 2008/2009, č. 7, duben 2009, s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article
18
...recenze fd133231 czenas...
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 17, 2010, č. 43, 25. 10., s. 71
Annotation: Recenze.
Article
19
...recenze fd133231 czenas...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 8, 11. 4., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
20
...recenze fd133231 czenas...
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 17, 2008, č. 41, 9. 10., příl. Literatur, s. 13
Annotation: Recenze.
Article