By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...recenze fd133231 czenas...
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+134, 2018, č. 10, s. 146-147
Annotation: Recenze.
Article
2
...recenze fd133231 czenas...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 6, 21. 3., s. 20-21
Annotation: Recenze na monografii L. Martinka o H. Jasiczkovi, těšínského básníka polského jazyka.
Article
3
...recenze fd133231 czenas...
In: Historické studie [samizdat]. -- Č. 25, 1989, červen, s. 143-144
Annotation: Recenze na dva články zaměřené na historii oblasti Zaolší zveřejněné v polské historickém časopise "Zeszyty historiczne" (č. 47/1985).
Article
4
...recenze fd133231 czenas...
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 7, listopad, s. 26
Annotation: Recenze.
Article
5
...recenze fd133231 czenas...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 52 (12), 1954, č. [1/2], s. 287-288
Annotation: Recenze.
Article
6
...recenze fd133231 czenas...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 49 (9), 1951, č. [2], s. 266
Annotation: Recenze.
Article
7
...recenze fd133231 czenas...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 57 (17), 1959, č. 2, 15. 6., s. 243-245
Annotation: Recenze.
Article
8
...recenze fd133231 czenas...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 19, 2005, č. 1, jaro, s. 24
Annotation: Recenze.
Article
9
...recenze fd133231 czenas...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 14, 1998, č. 7, s. 84-85
Annotation: Recenze monotematického dvojčísla měsíčníku Alternativa Nova (č. 9/10), věnovaného polským tvůrcům z českého Slezska (Zaolší); obzvláště...
Article
10
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 16, 2015, č. 6, s. 26-27
Annotation: Recenze.
Article
11
...recenze fd133231 czenas...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 1, 2016, č. 1, jún, s. 114-116
Annotation: Recenze.
Article
12
...recenze fd133231 czenas...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 1, 2016, č. 1, jún, s. 116-117
Annotation: Recenze.
Article
13
...recenze fd133231 czenas...
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 7, 1956, č. 7, červenec, s. 579-582
Annotation: Recenze.
Article
14
...recenze fd133231 czenas...
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 65, 2016, č. 3, s. 284-285
Annotation: Recenze.
Article
15
...recenze fd133231 czenas...
In: Slezský sborník. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 113, 2015, č. 1, 21. 5., s. 169-170
Annotation: Recenze.
Article
16
...recenze fd133231 czenas...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 2, 2017, č. 1, jún, s. 248-249
Annotation: Recenze.
Article
17
...recenze fd133231 czenas...
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 68, 2016, č. 3, s. 297-298
Annotation: Recenze.
Article
18
...recenze fd133231 czenas...
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 134, 2015, č. 2, s. 589
Annotation: Recenze monografie, která je prvním svazkem ediční řady Spisovatelé Těšínska.
Article
19
...recenze fd133231 czenas...
In: Studia et Documenta Slavica. -- ISSN 2544-5634. -- Roč. 1, 2017, č. 2, s. 83-88
Annotation: Recenze monografie "Henryk Jasiczek" L. Martinka.
Article
20
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2015, č. 40, 5. 10.
Annotation: Recenze.
Article