By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...recenze fd133231 czenas...
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 124, 2005, č. 1, s. 242-246
Annotation: Recenze souběžného česko-německého vydání.
Article
2
...recenze fd133231 czenas...
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 19, 2005, s. 192-197
Annotation: Recenze.
Article
3
...recenze fd133231 czenas...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 91, 2004, č. 3, s. 335-339
Annotation: Recenze katalogu výstavy.
Article
4
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 257, 4. 11., s. 25
Annotation: Recenze.
Article
5
...recenze fd133231 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 3, 8. 2., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
6
...recenze fd133231 czenas...
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 51, 2. 3., s. C8
iDnes.cz [online]. -- 2. 3. 2005
Annotation: Recenze.
Article
7
...recenze fd133231 czenas...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 1, s. 226-229
Annotation: Recenze.
Article
8
...recenze fd133231 czenas...
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2005, č. 21, 23.-29. 5., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
9
...recenze fd133231 czenas...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 72, 2003, č. 3, s. 342-343
Annotation: Recenze souboru čtyř srovnávacích studií (částečně publikovaných již časopisecky, pro knižní vyd. rozšířených a přepracovaných), mj....
Article
10
...recenze fd133231 czenas...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 1, s. 96-102
Annotation: Recenze.
Article
12
...recenze fd133231 czenas...
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 9, 2001, č. 4, s. 277-279
Annotation: Recenze.
Article
13
...recenze fd133231 czenas...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 19, 9. 5., s. 9
Annotation: Recenze sborníku (vydaného péčí Divadelních ústavů v Bratislavě a v Praze) věnovaného čtveřici vídeňských autorů z přelomu 19. a 20....
Article
14
...recenze fd133231 czenas...
In: Husitský Tábor. -- ISSN 0231-6080. -- Sv. 9, 1986/1987, s. 392-393
Annotation: Recenze studie: Šťastný Radko (in: Česká literatura 33, 1985, s. 389-407); - Dalimilova kronika.
Article
15
...recenze fd133231 czenas...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 78, 1991, č. 4, s. 315-316
Annotation: Recenze.
Article
16
...recenze fd133231 czenas...
In: Masarykův sborník. -- ISSN 1801-6286. -- Sv. 14, 2006/2008, s. 519-521
Annotation: Recenze.
Article
17
...recenze fd133231 czenas...
In: Central Europe. -- ISSN 1479-0963. -- Vol. 7, 2009, No. 2, November, p. 176-177
Annotation: Recenze.
Article
18
...recenze fd133231 czenas...
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 16/17, 2009/2010, únor 2011, s. 169-172
Annotation: Recenze soupisu, který mapuje produkční a distribuční obslužnost v Rakouské monarchii jako celku. Obsahuje látku pro sestavení topografie tiskáren...
Article
19
...recenze fd133231 czenas...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 17, 2006, č. 1/2, s. 198-203
Annotation: Recenze česko-německé publikace.
Article
20
...recenze fd133231 czenas...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 2, s. 219-230
Annotation: Recenze.
Article