By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...recenze fd133231 czenas...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 209-211
Annotation: Recenze na monografii H. Bindera o Kafkově vztahu k Vídni.
Article
2
...recenze fd133231 czenas...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 2, s. 474-476
Annotation: Recenze na monografii L. Kostrbové o české literární moderně z konce 19. století.
Article
3
...recenze fd133231 czenas...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 1, s. 184-185
Annotation: Recenze na třetí díl monografie G. Marinelli-König o obrazu českého národního obrození a kultuře Čech, Moravy a Slezska ve vídeňských časopisech...
Article
4
...recenze fd133231 czenas...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 182-183
Annotation: Recenze na monografii G. Marinelli-König o obrazu českého národního obrození a kultuře Čech, Moravy a Slezska ve vídeňských časopisech a almanaších...
Article
5
...recenze fd133231 czenas...
In: Střed = Centre. -- ISSN 1803-9243. -- Roč. 4, 2012, č. 2, prosinec, s. 123-128
Annotation: Recenze.
Article
7
...recenze fd133231 czenas...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 6, prosinec, s. 931-936
Annotation: Recenze.
Article
9
...recenze fd133231 czenas...
In: Central Europe. -- ISSN 1479-0963. -- Vol. 3, 2005, No. 2, November, p. 156-157
Annotation: Recenze.
Article
11
...recenze fd133231 czenas...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 5, 1. 2., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
12
13
...recenze fd133231 czenas...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 15, 2004, č. 1, s. 90-93
Annotation: Recenze katologu výstavy, obsahující i literárně historické položky.
Article
14
...recenze fd133231 czenas...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-731-8. -- Bd. 12, 2004, s. 352-355
Annotation: Recenze dvojjazyčného česko-německého vyd. autobiografického textu.
Article
15
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 24, 29. 1., příl. Orientace, s. 32
Annotation: Recenze dvojčísla 5/6, zejména statí N. Heinrichové Vídeňská kavárenská literatura a I. Říhy Kódy české literární stylizace o díle K....
Article
16
...recenze fd133231 czenas...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 49, 2009, Heft 2, s. 532-535
Annotation: Recenze.
Article
17
...recenze fd133231 czenas...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 28, 1987, Heft 2, s. 410-411
Annotation: Recenze.
Article
18
...recenze fd133231 czenas...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 78, 1995, č. 5, s. 257-260
Annotation: Recenze.
Article
19
...recenze fd133231 czenas...
In: Práce z dějin Akademie věd. -- ISSN 1803-9448. -- Roč. 7, 2015, č. 2, s. 279-283
Annotation: Recenze.
Article
20
...recenze fd133231 czenas...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 16, 2016, č. 2, s. 181-184
Annotation: Recenze.
Article