By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...recenze fd133231 czenas...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 33, 1949/1950, č. 1, listopad 1949, příl. Philologica, roč. 5, č. 1, listopad 1949, s. 11
Annotation: Anglicky psaná recenze Jiřího Levého
Article
2
...recenze fd133231 czenas...
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 12, 2005, č. 1, s. 179-182
Annotation: Recenze.
Article
3
...recenze fd133231 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 25, 14. 6., s. 16
Annotation: O anketě Najlepší českí spisovatelia XX. storočia v časopise Rak a o "anglickém" dvojčísle časopisu Prostor 61/62.
Article
4
...recenze fd133231 czenas...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 15, 2004, č. 2, červen, s. 56-58
Annotation: Recenze.
Article
5
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 177, 31. 7., s. 14
Annotation: Recenze pamětí bohemistky; v souboru recenzí Ke studiu.
Article
6
...recenze fd133231 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 33, 9. 8., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos, mj. o dvojčísle Prostoru 61/62 (jaro 2004) s názvem Češi, Britové a Evropa.
Article
7
...recenze fd133231 czenas...
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 14, 18. 1., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
8
...recenze fd133231 czenas...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 289, 9. 12., s. 7
Annotation: Recenze knihy o kontaktech: Dvořák Antonín s Velkou Británií v letech 1879-1904.
Article
9
...recenze fd133231 czenas...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 133, 7. 6., s. D6
Annotation: Recenze.
Article
10
...recenze fd133231 czenas...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 166, 18. 7., s. 17
Annotation: Recenze.
Article
11
...recenze fd133231 czenas...
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 6, únor 2010, s. 325-327
Annotation: Recenze.
Article
12
...recenze fd133231 czenas...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 49, 1967, č. 1, s. 52-53
Annotation: Recenze.
Article
13
...recenze fd133231 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 54, 26. 7., s. 3
Annotation: O anglicky psaných dějinách českých zemí od anglického profesora a dlouholetého přítele českého národa.
Article
14
...recenze fd133231 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 174, 16. 12., s. 5
Annotation: O knize exilových projevů.
Article
15
...recenze fd133231 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 60, 12. 3., s. 3
Annotation: O knize.
Article
16
...recenze fd133231 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 83, 7. 4., s. 5
Annotation: O knize rozhlasových projevů Prokopa Drtiny, který vystupoval v londýnském rozhlase pod pseudonymem Pavel Svatý.
Article
17
...recenze fd133231 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 167, 25. 7., s. 5
Annotation: O rozšířeném vydání londýnské knihy Scvrk se nám cvrk.
Article
18
...recenze fd133231 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 180, 9. 8., s. 5
Annotation: O knize postřehů z válečné Británie. Srovnání s Britskými listy K. Čapka.
Article
19
...recenze fd133231 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 257, 10. 11., s. 7
Annotation: Recenze románu o básnířce Vestonii, Angličance v Praze, z pera Věry Studené-Adlové.
Article
20
...recenze fd133231 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 178, 21. 12., s. 3
Annotation: O knize v angličtině.
Article