By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...recenze fd133231 czenas...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 2, 22. 1., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
2
...recenze fd133231 czenas...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 6, 18. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
3
...recenze fd133231 czenas...
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 36, 1999, č. 4, s. 293-294
Annotation: Recenze.
Article
4
...recenze fd133231 czenas...
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 37, 2000, č. 2, s. 159-161
Annotation: Recenze.
Article
5
...recenze fd133231 czenas...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 1, 11. 1., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
6
...recenze fd133231 czenas...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 59, 1990, č. 1, s. 62-63
Annotation: Recenze přepracované verze stejnojmenných skript vydaných r. 1984 pro vnitřní potřebu středního odborného učiliště v Hluboké nad Vltavou.
Article
7
...recenze fd133231 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 3, 9. 2., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
8
...recenze fd133231 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 2, 27. 1., s. 7
Annotation: Obsahový přehled ročenky; v rubrice Časopisy-Revue-Sborníky-Občasníky.
Article
9
...recenze fd133231 czenas...
In: Muzejní a vlastivědná práce. -- ISSN 0027-5255. -- Roč. 28, 1990, č. 4, s. 252-253
Annotation: Recenze.
Article
10
...recenze fd133231 czenas...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 71, 1984, č. 4, prosinec, s. 244-245
Annotation: Recenze.
Article
11
...recenze fd133231 czenas...
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 38, 1982, č. 85, 10. 4., s. 2
Annotation: Jirásek Alois, U nás, románová kronika; též o: Soukup Lubomír, Fráňa Šrámek a jižní Čechy, studie, 1981; Šrámek Fráňa.
Article
12
...recenze fd133231 czenas...
In: Československý časopis historický. -- ISSN 0045-6187. -- Roč. 31, 1983, č. 3, červen, s. 458-459
Annotation: Recenze.
Article
13
...recenze fd133231 czenas...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 54, 1985, č. 1, s. 49-50
Annotation: Recenze.
Article
14
15
...recenze fd133231 czenas...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 48, 2. 12., s. 18
Annotation: Šrámek Fráňa; recenze.
Article
16
...recenze fd133231 czenas...
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- R. 1982, č. 1, leden/březen, s. 6
Annotation: Šrámek Fráňa; recenze.
Article
17
...recenze fd133231 czenas...
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 27, 1981, č. 250, 21. 12., s. 6
Annotation: Šrámek Fráňa; recenze.
Article
18
...recenze fd133231 czenas...
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 37, 1981, č. 281, 27. 11., s. 4
Annotation: Šrámek Fráňa; recenze.
Article
19
...recenze fd133231 czenas...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 52, 1983, č. 4, s. 227
Annotation: Olbracht Ivan; recenze.
Article
20
...recenze fd133231 czenas...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1983, č. 24, 8. 6., s. 2
Annotation: Olbracht Ivan; recenze.
Article