By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...recenze fd133231 czenas...
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 118, 1999, č. 2, s. 466-468
Annotation: Přehledová recenze sborníku příspěvků ze stejnojmenného kolokvia, podrobněji mj. o příspěvku M. Bláhové zabývajícím se oficiálním dějepisectvím...
Article
2
...recenze fd133231 czenas...
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 11, 2000, č. 30, 17.-23. 7., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
3
...recenze fd133231 czenas...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 14, 2003, č. 1/2, s. 334-337
Annotation: Recenze.
Article
4
...recenze fd133231 czenas...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 19, 9. 5., s. 9
Annotation: Recenze sborníku (vydaného péčí Divadelních ústavů v Bratislavě a v Praze) věnovaného čtveřici vídeňských autorů z přelomu 19. a 20....
Article
5
...recenze fd133231 czenas...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 10, 10. 3., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
6
...recenze fd133231 czenas...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 31, 18. 8., s. 1, 4
Annotation: Recenze knihy vzpomínek J. Sch. (později Jiří Šimon).
Article
7
...recenze fd133231 czenas...
In: Slovo - Brno. -- Roč. 89, 1997, č. 295, 17. 12., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
8
...recenze fd133231 czenas...
In: Mediaevalia Historica Bohemica. -- ISSN 0862-979X. -- Sv. 5, 1998, s. 194-196
Annotation: Recenze sborníku, který obsahuje též příspěvky českých odborníků.
Article
9
...recenze fd133231 czenas...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 66, 1997, č. 2, s. 253
Annotation: Recenze knihy amerického komparatisty česko-německo-židovského původu, zaměřené na středoevropský kulturní prostor.
Article
11
...recenze fd133231 czenas...
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 72, 2010, č. 4, duben, s. 10-11
Annotation: Recenze; s otištěnou ukázkou z druhé části čtvrté kapitoly knihy Světský experiment, mytický ústup a Písmo (s. 12-13).
Article
12
...recenze fd133231 czenas...
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 21, 2010, č. 21, 24.-30. 5., s. 63
Annotation: Recenze.
Article
13
...recenze fd133231 czenas...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 6, 2010, č. 12, 9. 6., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
14
...recenze fd133231 czenas...
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 9, 2010, č. 12, 21. 6., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knižní tipy.
Article
15
...recenze fd133231 czenas...
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 40, 1996, č. 73, 12. 4., příl. HN na víkend, č. 15, s. 8
Annotation: Recenze mj. knihy: Spunar Pavel a kol. : Kultura českého středověku (Praha, Academia 1995).
Article
16
...recenze fd133231 czenas...
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 17, 1987, č. 34, s. 132-134
Annotation: Recenze zvláštního čísla amerického čtvtletníku (Volume XVIII, Number 1, March 1985, usp. : Kaufmann Thomas Da Costa), obsahujícího referáty...
Article
17
...recenze fd133231 czenas...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 6, 2010, č. 17, 18. 8., s. 39
Annotation: Recenze antologie (čítanky) textů různých autorů.
Article
18
...recenze fd133231 czenas...
In: Slovak Review. -- ISSN 1335-0544. -- Sv. 9, 2000, č. 2, s. 201-203
Annotation: Recenze.
Article
19
...recenze fd133231 czenas...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 73, 2004, č. 1, s. 113-114
Annotation: Recenze sborníku částečně krácených příspěvků z konference věnované zejména hudebnímu životu ve střední Evropě v období protireformace;...
Article
20