By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...recenze fd133231 czenas...
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 29, 2019, č. 3, 7. 3., příl. kulér, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
2
...recenze fd133231 czenas...
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [8], říjen, s. [72]-[80] [1]-9
Annotation: Recenze tří studií věnovaných české literatuře - se zaměřením na období 70. a 80. let, které vyšly v zahraničí.
Article
3
...recenze fd133231 czenas...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 6, prosinec, s. 769-772
Annotation: Recenze.
Article
4
...recenze fd133231 czenas...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 42, 2001, Heft 1, s. 181-183
Annotation: Recenze katalogu k stejnojmenné výstavě (podzim 2000 v Berlíně); zastoupen též český a slovenský samizdat.
Article
5
...recenze fd133231 czenas...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 13, 27. 6., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
6
...recenze fd133231 czenas...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 34/35, 29. 8., s. 29
Annotation: Recenze česko-německého sborníku k 80. narozeninám W. Scheura.
Article
7
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 257, 3. 11., s. 15
Annotation: Recenze dvojjazyčného sborníku.
Article
8
...recenze fd133231 czenas...
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 15, 2. 4., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
9
...recenze fd133231 czenas...
In: Knihy 94. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 4, 1994, č. 17, 2. 5., s. 4
Annotation: Recenze prózy vydané v 80. letech v několika samizdatových edicích pod názvem Život posmrtný.
Article
10
...recenze fd133231 czenas...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 19, 18. 5., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
11
...recenze fd133231 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1994, č. 10, 17. 5., s. 6
Annotation: Recenze výboru textů Malé recenze na..., tištěných původně v: Host do domu, 1965-70; Brněnský večerník, 1983-89.
Article
12
...recenze fd133231 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 20, 19. 5., s. 6
Annotation: Recenze; původně pod názvem Život posmrtný, Kvart 1980; Opus bonum 1986.
Article
13
...recenze fd133231 czenas...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 20, 25. 5., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
14
...recenze fd133231 czenas...
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 112, 1993, č. 2, s. 356-358
Annotation: Recenze.
Article
15
...recenze fd133231 czenas...
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 117, 19. 5., s. 9
Annotation: Recenze; též o novele Pravětínská paní.
Article
16
...recenze fd133231 czenas...
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 116, 18. 5., s. 7
Annotation: Recenze; Himmler Heinrich.
Article
17
...recenze fd133231 czenas...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 115, 17. 5., s. 20
Annotation: Recenze; soubor zahrnuje části: Beránek na sněhu, Odchod z Čech, Thanathea.
Article
18
...recenze fd133231 czenas...
In: Večerník-Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 4, 1994, č. 108, 2. 6., s. 14
Annotation: Recenze. .
Article
19
...recenze fd133231 czenas...
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 36, 1994, č. 22, 26. 5., s. 48
Annotation: Recenze.
Article
20
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 125, 28. 5., s. 4
Annotation: Recenze.
Article