By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...recenze fd133231 czenas...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 9/10, s. 119-121
Annotation: Recenze.
Article
2
...recenze fd133231 czenas...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 278, 30. 11., příl. Víkend, s. 30
Annotation: Recenze na román R. Bryndzy "Chladnokrevně" a knihy rozhovorů T. Řepky "Kapitán: na kdyby nehraju" a "Kafe s Jolanou" J. Voldánové.
Article
3
...recenze fd133231 czenas...
online
In: Kultura21 [online]. -- ISSN 1803-1161. -- 10. 4. 2016
Annotation: Recenze.
Article
4
...recenze fd133231 czenas...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 2, 18. 2., s. 59
Annotation: Recenze.
Article
5
...recenze fd133231 czenas...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 138-139
Annotation: Recenze.
Article
6
...recenze fd133231 czenas...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 155-156
Annotation: Recenze.
Article
7
...recenze fd133231 czenas...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 3, červenec, s. 444-449
Annotation: Recenze.
Article
8
...recenze fd133231 czenas...
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018/2019, č. 52/1, 17. 12. 2018, s. 24
Annotation: Recenze.
Article
9
...recenze fd133231 czenas...
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 10, 2019, č. 2, 11. 2. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na knihu J. M. Slovíka "Stretnutia naslepo".
Article
10
...recenze fd133231 czenas...
online
In: Nymburský pábitel. -- R. 2012, č. 42, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
11
...recenze fd133231 czenas...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 115-116
Annotation: Recenze.
Article
12
...recenze fd133231 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 33, 20. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
13
...recenze fd133231 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 125, 18. 5., s. 4
Annotation: O oceněných básnických dílech a jedné prózy.
Article
14
...recenze fd133231 czenas...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 6, s. 705-706
Annotation: Recenze.
Article
15
...recenze fd133231 czenas...
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 1, p. 158-162
Annotation: Recenze konferenčního sborníku.
Article
16
...recenze fd133231 czenas...
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 23, 2013, č. 47, s. 189-192
Annotation: Recenze.
Article
17
...recenze fd133231 czenas...
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 3, s. 262-263
Annotation: Recenze.
Article
18
...recenze fd133231 czenas...
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 3, s. 263-267
Annotation: Recenze sborníku ze stejnojmenné konference.
Article
19
...recenze fd133231 czenas...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 10, 1947/1948, č. 2, s. 110-111
Annotation: Recenze.
Article
20
...recenze fd133231 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1953, č. 312, 9. 11., s. 2
Annotation: Recenze několika publikací literatury faktu; kniha J. Vojtěcha označena chybným názvem Magistrály komunismu.
Article