By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


137001
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 22. 4. 2013
Annotation: Recenze; připojena ukázka z knihy.
Article
137002
137003
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 29. 4. 2013
Annotation: Recenze; připojena ukázka z románu.
Article
137004
137005
...recenze fd133231 czenas...
online
In: Čítárny [online]. -- 30. 9. 2014
Annotation: Recenze; připojen medailon a dvě básně.
Article
137006
...recenze fd133231 czenas...
online
In: Ostravan.cz [online]. -- 7. 7. 2020
Annotation: Recenze básnických sbírek V. Slívy "Cherubín troubí na kost fanfáru" a S. Koláře "Pitný režim"; připojena báseň; připojen komentář autora...
Article
137007
...recenze fd133231 czenas...
online
In: Čítárny [online]. -- 14. 5. 2020
Annotation: Recenze; připojena ukázka.
Article
137008
...recenze fd133231 czenas...
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 20. 12. 2016
Annotation: Soubor recenzních glos, mj. na sbírku I. Wernische "Tiché město"; připojena báseň.
Article
137009
...recenze fd133231 czenas...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 7, 10. 9., s. 36-37
Annotation: Soubor glos k níže zmíněným knihám, mj. též k současné ekonomické situaci. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o V. Karfíkovi.
Article
137010
...recenze fd133231 czenas...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 45, 2010, č. 7, s. 47-55
Annotation: Recenzní studie ke dvěma níže zmíněným knihám o překladatelce Z. Jesenské. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o I. Kupkové.
Article
137011
...recenze fd133231 czenas...
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 3, 2010, č. 12, léto, s. 44
Annotation: Recenzní glosy k níže zmíněným knihám (v rámci pravidelné rubriky ...doporučuje). Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o J. Balvínovi.
Article
137012
...recenze fd133231 czenas...
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 5, 2011, č. 18/19, zima/jaro, s. 51
Annotation: Soubor glos, mj. k níže zmíněné knize, v rubrice ...doporučuje. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o P. N.
Article
137013
...recenze fd133231 czenas...
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 23, 2012, č. 22, 28. 5.-3. 6., s. 64-65
Annotation: O J. Hájíčkovi a jeho tvorbě, zejména o jeho poslední knize Rybí krev, s připojenou bio-bibliografickou poznámkou na s. 65.
Article
137014
...recenze fd133231 czenas...
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 4, 1997, č. 43, 20. 10., s. 106-108, 110
Annotation: Rozhovor; připojena biograficko-bibliografická poznámka a recenze V. Novotného.
Article
137015
...recenze fd133231 czenas...
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2010, č. 35, s. 10-13
Annotation: Poznámka o knize, autorovi a rozhovor.
Article
137016
...recenze fd133231 czenas...
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 3, 2010, č. 11, jaro, s. 54
Annotation: Soubor glos k níže zmíněným knihám v rubrice "...doporučuje". Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o P. Bryczovi.
Article
137017
...recenze fd133231 czenas...
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 3, 2010, č. 10, 20. 1., s. 50
Annotation: Soubor glos k níže zmíněným knihám v rubrice "...doporučuje". Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o R. Fridrichovi.
Article
137018
...recenze fd133231 czenas...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 6, 14. 6., s. 139
Annotation: Soubor glos k poezii začínajících básníků. Doplněno o otisk jejich veršů (s. 140-141) a biograficko-bibliografickou poznámku o L. Zedníkovi.
Article
137019
...recenze fd133231 czenas...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 7, 29. 3., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
137020
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 16. 8. 2011
Annotation: Recenze knihy pro děti "Skřítkové pod stříbrným městem" R. Petříčkové a M. Vaněčka; připojena ukázka z knihy.
Article