By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...ročenky fd133307 czenas...
Annotation: Ročenka představuje filosofické studie o problematice řeči na pozadí západních kanonických filosofických a literárních děl; s bibliografickými...
Book
2
by Rybák, David, 1980-
Published Praha : Togga ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, 2019.
...ročenky fd133307 czenas...
Annotation: Devátý svazek filozofické ročenky je věnován převážně M. Heideggerovi a jeho dílu "Beiträge zur Philosophie"; s "Úvodem vydavatele" o změně...
Book
3
by Bartušková, Martina
Published České Budějovice : Biskupské gymnázium Jana Nepomuka Neumanna, 1999.
...ročenky fd133307 czenas...
Annotation: Gymnaziální ročenka; mj. s uvedenou prací studentky VIII. A (s básní K. Dewettera Pozdrav Týnu nad Vltavou, s. 21).
Book
8
...ročenky fd133307 czenas...
Annotation: Soubor 51 příspěvků publikovaných v roce 2012 v druhém ročníku bohemistického internetového časopisu Echa se informativně a kriticky věnuje...
Book
9
...ročenky fd133307 czenas...
Annotation: Soubor 59 příspěvků prvního ročníku bohemistického internetového časopisu Echa publikovaných na podzim roku 2010 a v roce 2011 se informativně...
Book
11
Published Praha : Hart, 2002.
...ročenky fd133307 czenas...
Serial
12
Published Jindřichův Hradec : Okresní muzeum, 1989-2003.
...ročenky fd133307 czenas...
digitalizovaný dokument
Journal
13
Published Praha : Nakladatelství Lidové noviny. [1983]-.Berlin ; Praha ; Prešov : Brücken-Verlag,Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.Praha :
...ročenky fd133307 czenas...
Journal
14
Published Roztoky u Prahy : Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, 1978-.
...ročenky fd133307 czenas...
Journal
15
Published Praha : SPN, 1959-.Brno : Univerzita J.E. Purkyně.Brno : Masarykova univerzita.
...ročenky fd133307 czenas...
online archiv titulu
Journal
16
Published Praha : Orbis, 1954-1968.
...ročenky fd133307 czenas...
digitalizovaný dokument
Journal
17
Published Praha : Ústřední církevní nakladatelství : Federace židovských obcí v ČR : Židovská obec, 1954-.
...ročenky fd133307 czenas...
Journal
18
Published Wien : Böhlau Verlag : A. Sexl : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1950-.
...ročenky fd133307 czenas...
Journal
19
by Krýžová, Alice, Mauleová, Nikola, Pohořelá, Gabriela, Trégnerová, Veronika
Published Praha : Střední škola knižní kultury, [2015].
...ročenky fd133307 czenas...
Annotation: Ročenka Střední školy knižní kultury za školní rok 2014/2015; obsahuje seznamy členů správní, dozorčí a školské rady, učitelů a žáků...
Book
20
by Vytlačil, Lukáš M., 1985-
Published Praha : Evangelická církev augsburského vyznání v ČR, 2016.
...ročenky fd133307 czenas...
Annotation: Ročenka Evangelické církve augsburského vyznání obsahuje stati o Velikonocích a o Martinu Lutherovi, uvedený článek o renesančním Jáchymově,...
Book