By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...rozbory díla...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 14-15
Annotation: Studie o prozaické tvorbě M. V., zejména o románu Výchova dívek v Čechách.
Article
2
...rozbory díla...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 49, 1997, č. 2, s. 79-80, 3. s. obálky
Annotation: Grafologický rozbor Hankových rukopisů z r. 1812, 1834 a 1858.
Article
3
...rozbory díla...
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- R. 1998, č. 11, podzim, s. 12-14
Annotation: O zobrazení ženy v básních I. Wernische.
Article
4
...rozbory díla...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 395-406
Annotation: Interpretace prózy D. Hodrové.
Article
5
...rozbory díla...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 407-412
Annotation: Interpretace básnické sbírky K. Rudčenkové.
Article
6
...rozbory díla...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 413-422
Annotation: Interpretace dramatu R. Sikory.
Article
7
...rozbory díla...
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 2, 2005, č. 1, s. 34-37
Annotation: Rozbor středověkého rukopisu.
Article
8
...rozbory díla...
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 2, 2005, č. 2, s. 37-39
Annotation: Rozbor.
Article
9
...rozbory díla...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 14, 8. 9., s. 7
Annotation: Zamyšlení nad sbírkami S. Richterové.
Article
10
...rozbory díla...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 40, 2005, č. 8, s. 65-66
Annotation: Interpretace povídkového souboru M. Kopcsaye Stratené roky. Text vychází z příspěvku pro setkání českých a slovenských literárních vědců...
Article
11
...rozbory díla...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 40, 2005, č. 8, s. 67-68
Annotation: Interpretace povídkového souboru M. Kopcsaye Stratené roky. Text vychází z příspěvku pro setkání českých a slovenských literárních vědců...
Article
12
...rozbory díla...
In: Viselec. -- ISSN 1211-6882. -- R. 2000, č. 14, s. 26-29
Annotation: O tématu smrti v knize J. Kratochvila.
Article
13
...rozbory díla...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 5, s. 694-709
Annotation: Interpretace soustředěná k textu J. Demla Zapomenuté světlo.
Article
14
...rozbory díla...
In: Distance. -- ISSN 1212-7833. -- Roč. 8, 2005, č. 2, s. 66-72
Annotation: Studie s kapitolami 1. Proč kritika?, 2. Víra a pochybnost, 3. Mezináboženský dialog.
Article
15
...rozbory díla...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 40, 2005, č. 9, s. 27-29
Annotation: Interpretace básnické sbírky N. Ružičkové Beztvárie. Text vychází z příspěvku pro střetnutí českých a slovenských literárních vědců...
Article
16
...rozbory díla...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 2, s. 92-97
Annotation: Analýza prózy B. Němcové Babička, zaměřená k postavě Barunky.
Article
17
...rozbory díla...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 2, 26. 1., s. 9
Annotation: O depresivní symptomatologii v básni J. Brodského, se zmínkou o tragicky tónované poezii u Halase, Holana a Zábrany.
Article
18
...rozbory díla...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 128, 2005, č. 1/2, s. 194-197
Annotation: Rozbor překladu.
Article
19
...rozbory díla...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 66, 2005, č. 3, srpen, s. 238-239
Annotation: Rozbor prací ze studentské soutěže, kterou pořádá výběrová pražská Škola Aria (vítězné práce prvních tří ročníků otištěny v almanachu).
Article
20
...rozbory díla...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 39, 2004, č. 7, s. 14-15
Annotation: Interpretace Kafkova Procesu jako metaforického přepisu průběhu nemoci.
Article