By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Chaloupka, Otakar, 1935-2013
Published Brno : Centa, 2005
...slovníky fd133454 czenas...
Annotation: Slovníková příručka rozšířená /oproti 1. vyd./ o hesla některých osobností, které vstoupily do české literatury po roce 1945; s autorovou...
Book
2
by Bondy, Ruth, 1923-2017
Published Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 2003.
...slovníky fd133454 czenas...
Annotation: Slovník židovských výrazů užívaných koncem 19. a v první polovině 20. století v rodinách, které se již vzdálily od každodenních příkazů...
Book
3
by Rejzek, Jiří, 1964-
Published Voznice : Leda, 2004
...slovníky fd133454 czenas...
Annotation: S autorovou Předmluvou (s. 7-8) a s úvodními kapitolami: Přehled jazyků světa (s. 9-20); K jazykovým změnám (s. 21-31); Zkratky, vysvětlivky...
Book
4
...slovníky fd133454 czenas...
Annotation: S úvodní studií (s. 7-64, viz rozpis); se seznamem autorů hesel podle šifer (s. 628), se seznamem zkratek (s. 629-631), se seznamem zkratek nejdůležitějších...
Book
5
Published Voznice : Leda, 2006.
...slovníky fd133454 czenas...
Annotation: S úvodní studií (s. 7-60, viz rozpis); se seznamem byzantských a novořeckých hesel (s. 569-576), se seznamem autorů hesel podle šifer (s. 584),...
Book
6
...slovníky fd133454 czenas...
Annotation: Druhý díl slovníkové příručky obsahuje kromě hesel dalších 35 autorů (s. 11-129) též hesla zpracovávající uvedená periodika (s. 200-257);...
Book
7
by Becker, Udo
Published Praha : Portál, 2002.
...slovníky fd133454 czenas...
Annotation: S autorovou Předmluvou (s. 5-6); slovník zpracovávající 1800 hesel představuje průvodce kulturními dějinami.
Book
8
by Hodík, Milan, 1933-2010, Landa, Pavel, 1936-
Published Praha : Academia, 1999.
...slovníky fd133454 czenas...
Annotation: Pokračování lexikonu reálií obsažených ve Švejkovi; s Úvodem ke II. dílu pro pokročilé (s. 5-6), s doslovem Závěrem, a také o švejkování...
Book
9
by Patrovská, Zdena, Roedl, Bohumír, 1950-
Published Ústí nad Labem : Albis International pro Státní okresní archiv Louny, 2000.
...slovníky fd133454 czenas...
Annotation: Slovník obsahuje též hesla literátů spjatých s lounským okresem; s autorským Úvodem (s. 5-8), s místním rejstříkem, s rejstříkem povolání...
Book
10
Published Praha : Libri, 2003.
...slovníky fd133454 czenas...
Annotation: Se seznamem hesel podle národních a regionálních literatur (s. 795-813), s přehledem výslovnosti křestních a dalších rodných jmen (s. 814-821),...
Book
11
Published Třebíč : Euromedia Group pro Knižní klub a Balios, 1997
...slovníky fd133454 czenas...
Annotation: S Předmluvou (s. 5) a s oddíly: Biblická země, Archeologie a bible, Příběh bible, Pochopení bible, Náboženství a bohoslužby, Základní učení...
Book
12
by Fabián, Josef, 1944-2012
Published Valašské Meziříčí : Občanské sdružení Valašské Athény, 2001.
...slovníky fd133454 czenas...
Book
13
Published Praha : Adonai, 2001
...slovníky fd133454 czenas...
Annotation: Slovníková příručka obsahuje v abecedně řazených heslech: významné autory a jejich tvorbu, díla neznámých tvůrců staré literatury, nejčastější...
Book
14
Published Brno : Knihovna Jiřího Mahena, 1999
...slovníky fd133454 czenas...
Annotation: Slovníková příručka volně navazující na [1. díl] (1996); s úvodem (s. 5), s rejstříkem autorů podle zemí; bibliografická část hesel obsahuje...
Book
15
Published Valašské Meziříčí : Kulturní zařízení města, 1998.
...slovníky fd133454 czenas...
Annotation: Lexikon zpracovaný kolektivem autorů zahrnuje též literáty daného regionu; se soupisem Prameny (s. 121).
Book
16
by Kolář, Jiří, 1914-2002
Published Praha : Gallery, 1999.
...slovníky fd133454 czenas...
Annotation: Slovník vycházející z francouzské edice Dictionaire des méthodes (Edition Revue K 1991) a doplněný o několik nových metod je originálním básnickým...
Book
17
by Heinz-Mohr, Gerd, 1913-1989
Published Praha : Volvox Globator, 1999
...slovníky fd133454 czenas...
Annotation: Publikace je zaměřena především na výtvarné umění, s propojením na literaturu; s autorovým Úvodem (s. 5-15, s kapitolkami: Odcizenost dnešního...
Book
18
...slovníky fd133454 czenas...
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1994, č. 35, prosinec, s. [7]
Annotation: Obsahuje hesla Scheinpflugová Olga, Silvestrovská aféra Karla Čapka (Praha, Melantrich 1992), Skandální aféra Josefa Holouška, Sloupkový ambit.
Article
19
...slovníky fd133454 czenas...
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1992, č. 27, prosinec, s. [7]
Annotation: Obsahuje hesla Krakatit, Krakonošova zahrada, Kritika slov, K teorii pohádky, Lásky hra osudná, Listy Olze, Listy z let budoucích.
Article
20
...slovníky fd133454 czenas...
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1993, č. 28, březen, s. [7]
Annotation: Obsahuje hesla Loupežník, Matka, Marsyas, Měl jsem psa a kočku, Minda čili o chovu psů.
Article