By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...stati fd133586 czenas...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 9. 1., s. 14-15
Annotation: Stať na téma neorealismu s důrazem na italskou filmovou tradici; důraz je v oblasti teorie kladen na literárně teoretické zdroje jako jsou "Slovník...
Article
2
...stati fd133586 czenas...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 136-141
Annotation: Autor ve své stati uvažuje o spiritismu v literárních dílech J. Opolského, který pocházel z Nové Paky, a dalších autorů z Podkrkonoší z počátku...
Article
3
...stati fd133586 czenas...
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 4. 1. 2017
Annotation: Stať zaměřená na problematiku literárněhistorické reflexe německojazyčné literatury vzniklé v českých zemích a na literárněvědnou reflexi...
Article
4
...stati fd133586 czenas...
In: Čtverec [samizdat]. -- Roč. [1], 1980, č. 2, příl. Příloha, s. [18]-58
Annotation: Stať o demokratické evoluci v Polsku.
Article
5
...stati fd133586 czenas...
online
Webarchiv
In: Zona [samizdat]. -- Č. 1, 1988, s. 38-41
Annotation: Stať pojednává o rozdílech mezi komunismem východního a západního typu na příkladech Sovětského svazu a Itálie.
Article
6
...stati fd133586 czenas...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 3, s. 102-109
Annotation: Autor stati reflektuje příspěvky přednesené na konferenci Perspektivy teatrologie 2 (17.-18. 5., Olomouc) a zamýšlí se nad současným divadelním...
Article
7
...stati fd133586 czenas...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 324-330
Annotation: Stať o osobním fondu J. Seiferta v LA PNP.
Article
8
...stati fd133586 czenas...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 332-341
Annotation: Stať o fondu grafika a malíře V. Boudníka, který je uložen v LA PNP.
Article
9
...stati fd133586 czenas...
In: Historické studie [samizdat]. -- Č. 6, 1980, prosinec, s. 106-142
Annotation: Studie o diplomatických vztazích mezi Polskem a Československem po mezinárodních dohodách v Locarnu v r. 1925.
Article
10
...stati fd133586 czenas...
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 24, 2019, č. 1, s. 106-109
Annotation: Stať o literatuře zabývající se životem Jeronýma Pražského.
Article
11
...stati fd133586 czenas...
In: Dialogy [samizdat]. -- Roč. [4], 1980, č. 4/5, s. 87-94
Annotation: Stať pojednává o odborovém svazu Solidarność jako o novém aktéru polské politické scény. Autor se soustřeďuje na potenciál, kterým tato...
Article
12
...stati fd133586 czenas...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 1, 16. 1., s. 3-9
Annotation: Stať o likvidaci klášterních knihoven v 50. letech 20. století.
Article
13
...stati fd133586 czenas...
In: Svět rozhlasu. -- ISSN 1213-3817. -- R. 2018, č. 39/40, s. 89-97
Annotation: Stať o cenzuře v Československém (Českém) rozhlase.
Article
14
...stati fd133586 czenas...
In: Středočeský vlastivědný sborník. -- ISSN 0862-2043. -- Sv. 36, 2018, s. 54-69
Annotation: Stať o letoviscích obývaných umělci a vědci, vlivu pobytů na jejich práci a přispění osobností na rozvoj daných míst.
Article
15
...stati fd133586 czenas...
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 14. 7. 2014
Annotation: Stať o vězeňské korespondenci I. M. Jirouse, již autor nejprve proslovil na konferenci "Ivan Martin Jirous" a jež vyšla také ve sborníku "Magorova...
Article
16
...stati fd133586 czenas...
In: Terezín v konečném řešení židovské otázky : mezinárodní konference historiků k 50. výročí vzniku terezínského ghetta : 1941-1945. -- ISBN 80-901352-0-X. -- S. 34-40
Annotation: Stať se věnuje vývoji zkoumání dějin koncentračního tábora v Terezíně u nás od konce války po období glasnosti v 80. letech, včetně vydávání...
Book Chapter
17
...stati fd133586 czenas...
In: Terezín v konečném řešení židovské otázky : mezinárodní konference historiků k 50. výročí vzniku terezínského ghetta : 1941-1945. -- ISBN 80-901352-0-X. -- S. 73-79
Annotation: Stať vycházející z autorčiny práce na biografii terezínského staršího J. Edelsteina shrnuje stručně jeho životopis a působení v samosprávě...
Book Chapter
18
...stati fd133586 czenas...
In: Terezín v konečném řešení židovské otázky : mezinárodní konference historiků k 50. výročí vzniku terezínského ghetta : 1941-1945. -- ISBN 80-901352-0-X. -- S. 102-107
Annotation: Stať informuje o osudech kolínského rabína a pozdějšího vrchního rabína českých zemí R. Federa, též autora pamětí (mj. o holokaustu a pobytu...
Book Chapter
19
...stati fd133586 czenas...
In: Terezín v konečném řešení židovské otázky : mezinárodní konference historiků k 50. výročí vzniku terezínského ghetta : 1941-1945. -- ISBN 80-901352-0-X. -- S. 109-115
Annotation: Stať je věnována charakteru a specifikám hudebních skladeb vznikajících v koncentračním táboře Terezín, podrobněji se věnuje textům vokální...
Book Chapter
20
...stati fd133586 czenas...
In: Terezín v konečném řešení židovské otázky : mezinárodní konference historiků k 50. výročí vzniku terezínského ghetta : 1941-1945. -- ISBN 80-901352-0-X. -- S. 127-130
Annotation: Stať představuje deník E. Redlicha, psaný v koncentračním táboře Terezín v letech 1941-1944 a nalezený roku 1967, jakožto historický pramen...
Book Chapter