By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Studie...
původní lístek v RETROBI
In: Lumír. -- Roč. 55, 1928/1929, č. 1, 1928, s. 8-14.
Annotation: O sbírce Vrchlického Život a smrt.
Article
2
...Studie...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 37, 1929, č. 121, 7. 3., s. 1.
Annotation: Zemřel 6. 3. ve svém smíchovském bytě v Poděbradově ulici; obsáhlé zhodnocení osobnosti a díla.
Article
3
...Studie...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 39, 1931, č. 413, 22. 8., s. 9.
Annotation: K výročí úmrtí Jana Nerudy o jeho významu pro českou literaturu.
Article
4
...Studie...
původní lístek v RETROBI
In: Prager Rundschau. -- Jg. 1, 1931, č. 4, 309-323, 20/8.
Annotation: Rozbor díla].
Article
5
...Studie...
původní lístek v RETROBI
In: Lumír. -- Roč. 58, 1931/1932, č. 1, 12. 11. 1931, s. 8-14.
Annotation: Srovnání obou básnických charakterů.
Article
6
...Studie...
původní lístek v RETROBI
In: Lumír. -- Roč. 58, 1931/1932, č. 7, 18. 5. 1932, s. 353-361.
Article
7
...Studie...
původní lístek v RETROBI
In: Světozor. -- Roč. 32, 1931/1932, č. 24, 17. 3. 1932, s. 381-382.
Annotation: Příčiny rychlého proniknutí a úspěchů prvních prací G. Preissové do veřejnosti. K jejím sedmdesátinám. Preissová, Gabriela.
Article
8
...Studie...
původní lístek v RETROBI
In: Světozor. -- Roč. 32, 1931/1932, č. 42, 21. 7., Příloha, 4. 8. 1932, Příloha, s. 350-351., s. 334-335; č. 44
Annotation: O příbuznosti díla obou spisovatelů; cílem obou je opěvání domova, i když se k tomu cíli dostávali přes různé cesty. O těchto jejich básnických...
Article
9
...Studie...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, 44, 25. 1., s. 9.
Annotation: K 100. výročí nar. J. Baráka.
Article
10
...Studie...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 230, 7. 5., s. 11.
Annotation: O A. Heinrichovi.
Article
11
...Studie...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 302, 17. 6., s. 9.
Article
12
...Studie...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 371, 27. 7., s. 9.
Annotation: Ke stým narozeninám.
Article
13
...Studie...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 377, 30. 7., s. 9.
Annotation: Proseč 28. července.
Article
14
...Studie...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 467, 17. 9., s. 11.
Annotation: K 60-ti letí M. Švabinského.
Article
15
...Studie...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 565, 11. 11., s. 9.
Annotation: Brno 10. listopadu.
Article
16
...Studie...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 600, 30. 11., s. 9.
Article
17
...Studie...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 611, 6. 12., s. 9.
Article
18
...Studie...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 42, 1934, č. 263, 27. 5., s. 9.
Annotation: Brno 26. května.] [O něm. básníkovi k jeho bolesti.
Article
19
20
...Studie...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 43, 1935, č. 49, 28. 1., příl. Literární pondělí, č. 17, s. 1.
Annotation: O významu nově vydané knihy F. X. Š. Mladé zápasy; Juvenilie II. Díla F. X. Šaldy sv. II. Praha, Melantrich 1934.
Article