By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Author Results for vojtěch malínek


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 3, červenec, s. 385-386
Annotation: Úvodní článek k bloku studií věnovaných materiálové sbírce Ústavu pro českou literaturu AV ČR Retrospektivní bibliografie české literatury...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 3, červenec, s. 396-409
Annotation: Studie se soustředí na prezentaci digitalizované podoby Retrospektivní bibliografie české literatury 1770-1945 Ústavu pro českou literaturu AV...
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 2, duben, s. 173-202
Annotation: Studie zaměřená na časopis Den vydávaný v letech 1920-1921 a jeho vliv na formování literární generace poválečných debutantů sdružených...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 2, duben, s. 168-196
Annotation: Studie ke kritické činnosti Z. Kalisty ve dvacátých a třicátých letech 20. století (mj. v časopise Lumír), zejm. k vlivu Kalistovy historické...
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 3, červen, s. 381-385
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 1, únor, s. 139-140
Annotation: Referát o konferenci.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 1, březen, s. 142-144
Annotation: Přehledový článek se věnuje literárněvědné bibliografii při ÚČL AV ČR.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 409-437
Annotation: Studie zaměřená na otázky a problémy spojené s dokumentací literárního internetu z perspektivy dvou národních oborových bibliografických infrastruktur...
Article
9
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 772-774
Česká literatura v síti [online]. -- 3. 2. 2020
Annotation: Referát o workshopu pořádaném 17. 10. 2019 v Ústavu pro českou literaturu, v jehož rámci byly prezentovány výsledky projektu "Future of Polish...
Article
10
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 514-517
Česká literatura v síti [online]. -- 26. 10. 2020
Annotation: Zpráva o projektu (2017-2019) řešeném ve spolupráci České literární bibliografie Ústavu pro českou literaturu AV ČR a dvou oddělení Instytutu...
Article
11
...Vojtěch Malínek,...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 6, prosinec, s. 917-952
Annotation: Anketa si klade za cíl konfrontovat přístupy k fenoménu samizdatu v různých kulturních kontextech.
Article