By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Author Results for vojtěch malínek


1
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 2, december, s. 91-97
Annotation: Rozhovor s vedoucím Střediska literárněvědných informací Ústavu pro českou literaturu AV ČR a hlavním koordinátorem výzkumné infrastruktury...
Article