By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Vyprávění...
původní lístek v RETROBI
In: Studentský časopis. -- Roč. 20, 1940/1941, č. 9-10, 10. 5. 1941, s. 266-267.
Article
2
...Vyprávění...
původní lístek v RETROBI
In: Venkov. -- Roč. 34, 1939, č. 1, 1. 1., příl. Dětská zahrádka 14, č. 52, s. 3-4.
Annotation: Z tatínkových pamětí.
Article
3
...Vyprávění...
původní lístek v RETROBI
In: Venkov. -- Roč. 34, 1939, č. 95, 23. 4., příl. Dětská zahrádka 15, č. 16, s. 10.
Article
4
...Vyprávění...
původní lístek v RETROBI
In: Literární obzor. -- Roč. 1. 1882/1883, č. 1, 1. 10. 1882, s. 1-3; č. 3, 10. 12., s. 67-68; č. 5, 10. 2. 1883, s. 110-112; č. 6, 10. 3., s. 117-118.
Annotation: O sociálních problémech českých spisovatelů. O těžkých životních zážitcích a nedostatku Tyla, Němcové, Chocholouška, Čelakovského, Máchy,...
Article
5
...Vyprávění...
původní lístek v RETROBI
In: Svoboda. -- Roč. 1, 1867, č. 1, 15. 1., s. 25-27.
Annotation: Barákovy zážitky za války r. 1866; musil být tlumočníkem a censorem českých časopisů u pruského velitelství v Praze; později měl odpovědnost...
Article
6
...Vyprávění...
původní lístek v RETROBI
In: Svoboda. -- Roč. 1, 1867, č. 17, 23. 12., s. 495–503.
Annotation: Obsah brožury "Stručné dějiny spolku spravedlivých zákopníků rochdaleských", kterou dle anglických pramenů napsal F. L. Chleborád; Barák na...
Article
7
...Vyprávění...
původní lístek v RETROBI
In: Svoboda. -- Roč. 2, 1868, č. 8, 26. 4., s. 236-240.
Annotation: Ironické vyprávění o podvržených relikviích a podvodném knězi, jemuž uvěřily Laetitia Bonaparte a paní de Genlis.
Article
8
...Vyprávění...
původní lístek v RETROBI
In: Svoboda. -- Roč. 2, 1868, č. 12, 25. 6., s. 378-379.
Annotation: O pokusu otrávení císaře Leopolda I. a o pronásledování italského lékaře Francesca Borry od jesuitů.
Article
9
...Vyprávění...
původní lístek v RETROBI
In: Právo lidu. -- Roč. 46, 1937, č. 21, 24. 1., příl., s. 5.
Article
10
...Vyprávění...
původní lístek v RETROBI
In: Moravská Orlice. -- Roč. 1/10, 1872, č. 75 [195], 11. 10., s. 1.
Annotation: Tři dny politického provinilce ve vězení.
Article
11
...Vyprávění...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 33, 1925, č. 382, 2. 8., s. 11
Article
12
...Vyprávění...
původní lístek v RETROBI
In: Svoboda. -- R. 1870
Annotation: "Vyprávění událostí současné války podle zpráv a telegramů ze strany francouzské a německé.".
Article
13
...Vyprávění...
původní lístek v RETROBI
In: Právo lidu. -- Roč. 46, 1937, č. 215, příl. 12. 9., s. 5
Article
14
...Vyprávění...
původní lístek v RETROBI
In: Národní osvobození. -- Roč. 10, 1933, č. 200, 27. 8., příl. Hodina, č. 34, s. [1].
Article
15
...Vyprávění...
původní lístek v RETROBI
In: Hlas Národa. -- Roč. 20, 1906, č. 76, 18. 3., příl. Nedělní Listy, s. 1–3.
Article
16
...Vyprávění...
původní lístek v RETROBI
In: Právo lidu. -- Roč. 19, 1910, č. 16, 16. 1., příl. Dělnická besídka, č. 3, s. 19.
Article
17
...Vyprávění...
původní lístek v RETROBI
In: Studentský časopis. -- Roč. 9, 1929/1930, č. 4, s. 98–100, 10. 12.; č. 5, s. 143–145, 15. 1. 1930.
Article
18
...Vyprávění...
původní lístek v RETROBI
In: Venkov. -- Roč. 13, 1918, č. 203, 1. 9., Nedělní zábavná a poučná příloha "a", s. 1–2.
Article
19
...Vyprávění...
původní lístek v RETROBI
In: Malý čtenář. -- Roč. 3, 1883/1884, č. 5, únor 1883, s. 8–11.
Article
20
...Vyprávění...
původní lístek v RETROBI
In: Malý čtenář. -- Roč. 5, 1885/1886, č. 1, říjen 1885, s. 13–15.
Article