By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 130, říjen, s. 11
Annotation: Vzpomínky na bohemistku a rusistku S. Scheinpflugovou.
Article
2
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2019, č. 135, prosinec, s. 8
Annotation: Vzpomínka na herce R. Lukavského a jeho dlouholetou spolupráci se Společností bratří Čapků.
Article
3
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 303, 20. 12., s. 5
Annotation: Vzpomínka k 15. výročí úmrtí K. Čapka.
Article
4
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 1, 7. 1., s. 11
Annotation: Vzpomínka na poslední dny K. Čapka z pera jeho ošetřujícího lékaře. Napsáno k výročí 70 let od narození K. Čapka.
Article
5
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 307, 25. 12., s. 4
Annotation: Vzpomínka na K. Čapka.
Article
6
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 10, s. 143
Annotation: Autor vzpomíná na své návštěvy u P. Bezruče.
Article
7
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 24, 13. 6., s. 3
Annotation: Vzpomínka na návštěvy ve vile bratří Čapků a vyprávění autorova strýce V. Motla, který byl zahradníkem a posléze i řidičem K. Čapka.
Article
8
...vzpomínky fd133830 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 8, 21. 2., s. 4
Annotation: Vzpomínka na nezdařené záměry J. Fučíka z prosince 1938 zorganizovat uctění Čapkovy památky v Národním muzeu nebo v síni Topičova knihkupectví...
Article
9
...vzpomínky fd133830 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 2, 17. 9. 1958, s. 1-2
Annotation: Vzpomínky na V. Vydru.
Article
10
...vzpomínky fd133830 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 12, 6. 1. 1960, s. 1-2
Annotation: Vzpomínky na J. Kvapila a jeho působení ve Vinohradském divadle.
Article
11
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Výtvarná práce. -- ISSN 2570-5520. -- Roč. 5, 1957, č. 6/7, 13. 4., s. 3
Annotation: Vzpomínky na J. Čapka.
Article
12
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 21, 15. 5., s. 24
Annotation: Vzpomínky na J. Horčičku.
Article
13
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2017, č. 125, červen, s. 2
Annotation: Vzpomínka na M. Halíka a jeho vztah k bratřím Čapkům.
Article
14
...vzpomínky fd133830 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 9/10, 9. 12. 1959, s. 1-2
Annotation: Vzpomínky na K. Čapka režiséra.
Article
15
...vzpomínky fd133830 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 15, 17. 2. 1960, s. 6
Annotation: Vzpomínky na K. Čapka.
Article
16
...vzpomínky fd133830 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 16/17, 2. 3. 1960, s. 1-2
Annotation: Vzpomínky na divadelní a společenský život v období druhé republiky.
Article
17
...vzpomínky fd133830 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 14, 3. 2. 1960, s. 1-2
Annotation: Vzpomínky na politicko-společenské a divadelní dění na konci první republiky.
Article
18
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 14, 1958, č. 307, 25. 12., s. 4
Annotation: Vzpomínka J. Fučíka na bratry Čapky.
Article
19
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 16, 1960, č. 9, 10. 1., s. 1
Annotation: Vzpomínka na K. Čapka.
Article
20
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 29, 7. 7., s. 25
Annotation: Třiadvacátá část autorových pamětí, věnovaná smrti Karla Čapka a začátku nacistické okupace ČSR.
Article