By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 27-29
Annotation: Vzpomínka na první setkání, společné cestování a působení v souboru písní a tanců se Z. Salivarovou.
Article
2
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 283, 6. 12., s. 22
Annotation: Vzpomínka na L. Horáčka a založení nakladatelství Paseka 9. 12. 1989. První knihou, již Paseka vydala, byl "Krvavý román" J. Váchala.
Article
3
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 30. 12., s. 6
Annotation: Vzpomínka na rozhlasového pracovníka a literárního vědce T. Sedláčka, který zemřel 11. 12. 2019 a který pro rozhlas připravil mj. četbu z...
Article
4
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 25, 30. 1., s. 14
Annotation: Vzpomínka na G. Skýpala z připravované knihy "Slavné osobnosti".
Article
5
...vzpomínky fd133830 czenas...
online
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2018, č. 7, 12. 2.
Annotation: Vzpomínka na básníka, spisovatele a redaktora A. Přidala, mj. v souvislosti s národními a lidovými písněmi a se sběratelem národních písní...
Article
6
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 2, s. 49
Annotation: Vzpomínky na Z. Mahlera, datováno 19. 3. 2018.
Article
7
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 2, s. 48-49
Annotation: Vzpomínka na zesnulého Z. Mahlera.
Article
8
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Host [samizdat]. -- R. 1987/1988, č. 4, srpen 1988, s. [221]-[240]
Annotation: Vzpomínková próza vztahující se především k osobnosti Jana Nováka - ústřední postavě románu "Hvězdy kvelbu", dále několik fiktivních...
Article
9
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [1], leden, s. [12]-[15] [1]-4
Annotation: Vzpomínky českého novináře, překladatele a politického vězně na rakouský žalář v pevnosti Munkač (Mukačevo) v Uhrách na přelomu let 1853/1854.
Article
10
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2018, č. 69 (3), s. 39-43
Annotation: Vzpomínka na spisovatele M. Horníčka; připojena báseň.
Article
11
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 271, 22. 11., s. 14
Annotation: Ukázka z připravované knihy "Slavné osobnosti" o V. Řezáčovi.
Article
12
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 276, 28. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 48, s. 1
Annotation: Vzpomínka na návštěvu Domova českých spisovatelů Jiřího Wolkera ve Vysokých Tatrách a na návštěvu Tatranské Polianky za účelem sledování...
Article
13
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [2], únor, s. 16-21
Annotation: Odpověď Evě Kantůrkové na její text "Valivý čas proměn".
Article
14
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 42, 19. 2., s. 9
Annotation: Vzpomínky na cestovatele a spisovatele J. Hanzelku a M. Zikmunda.
Article
15
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 44, 21. 2., s. 14
Annotation: Ukázka z připravované knihy "Slavné osobnosti" o F. Cacákovi.
Article
16
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 29, 2019, č. 4, 5. 4., s. 36-37
Annotation: Vzpomínky na V. Kučeru, mj. o dokumentu o F. Topolovi.
Article
17
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Fragment. -- Roč. 6, 1992, č. 4, s. 32-38
Annotation: Vzpomínka na šedesátá a sedmdesátá léta v Brně, zejména na J. Nováka, P. Řezníčka, O. Mikuláška, Z. Rotrekla, J. Veselského či G. Broma,...
Article
18
...vzpomínky fd133830 czenas...
online
In: Čítárny [online]. -- 3. 4. 2016
Annotation: Vzpomínka na Z. Heřmana.
Article
19
...vzpomínky fd133830 czenas...
online
In: Čítárny [online]. -- 29. 6. 2016
Annotation: Vzpomínka na V. Fischla o tom, jak začal psát knihy pro děti a o jeho zálibě ve sbírání kohoutů.
Article
20
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 218, 19. 9., s. 14
Annotation: Vzpomínka na J. Marka z připravované knihy "Slavné osobnosti". Autor zmiňuje, že o J. Markovi se dočteme i v dalším chystaném rukopisu "Zorničky...
Article