By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Fragment. -- Roč. 6, 1992, č. 4, s. 32-38
Annotation: Vzpomínka na šedesátá a sedmdesátá léta v Brně, zejména na J. Nováka, P. Řezníčka, O. Mikuláška, Z. Rotrekla, J. Veselského či G. Broma,...
Article
2
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Literární fórum. -- Roč. 16, 2018, č. 3, 19. 12., s. 19
Annotation: Vzpomínky na počátky literární tvorby.
Article
3
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2017, č. 32, s. 124-125
Annotation: Vzpomínka na uměleckou dílnu Pandory v Chebu z června 2017, mj. zmíněna vazba J. W. von Goetha k městu.
Article
4
...vzpomínky fd133830 czenas...
online
In: Masarykův lid. -- Roč. 22, 2016, č. 4, prosinec, s. 23
Annotation: Vzpomínka na K. Havlíčka Borovského ku příležitosti výročí jeho narození i smrti; citována B. Němcová.
Article
5
...vzpomínky fd133830 czenas...
online
In: Masarykův lid. -- Roč. 23, 2017, č. 3, září, s. 21-22; č. 4, prosinec, s. 20-21
Annotation: Vzpomínka na P. Bezruče.
Article
6
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 67-71
Annotation: Autorka vzpomíná na návštěvu V. V. Majakovského v Praze v dubnu 1927.
Article
7
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 75-76
Annotation: Autorka vzpomíná na Františka Halase.
Article
8
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 82-83
Annotation: Autor vzpomíná na L. Fürnberga.
Article
9
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 129
Annotation: Autor vzpomíná na E. F. Buriana.
Article
10
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 10, s. 143
Annotation: Autor vzpomíná na své návštěvy u P. Bezruče.
Article
11
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 7 (28), 2012, č. 9, s. 42-44
Annotation: Vzpomínka na V. D., s rozsáhlejším redakčním úvodem o jeho vztahu k Umělecké besedě.
Article
12
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 7, červenec, s. 386-388
Annotation: Autor vzpomíná na J. Krále a na jeho roli v rámci sporů o RKZ.
Article
13
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 39, 1994, č. 3, s. 51-52
Annotation: Vzpomínkový text k osobnosti V. Jamka očima jeho spolupracovníka a přítele; u ukázek z Jamkovy básnické tvorby na s. 52-64.
Article
14
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 264, 13. 11., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 46, s. 3
Annotation: Vzpomínka na Ivana Diviše, s poznámkami o zmíněné knize.
Article
15
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2016, duben, s. 14-19
Annotation: Vzpomínka na J. Škvoreckého, autorka se věnuje především jeho tvorbě.
Article
16
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 16, 1960, č. 1, 1. 1., s. 5
Annotation: Vzpomínky na V. Nezvala.
Article
17
by Rajlich, Jan, 1920-2016
Published Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2015.
...vzpomínky fd133830 czenas...
Annotation: Vzpomínky výtvarníka Jana Rajlicha st.; autor v 75 krátkých kapitolách (původně vycházejících v příloze měsíčníku "Kam v Brně...") připomíná...
Book
18
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 25, 2014, č. 1, s. 228-229
Annotation: Vzpomínka na Jiřího Rulfa.
Article
19
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 25, 2014, č. 1, s. 232-237
Annotation: Vzpomínka na Jiřího Rulfa a stolní společnosti z dob normalizace.
Article
20
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 25, 2014, č. 1, s. 238-239
Annotation: Vzpomínka na Jiřího Rulfa.
Article