By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...vzpomínky fd133830 czenas...
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 17. 1. 2019
Annotation: Vzpomínka na literárního teoretika, historika, estetika a také fotografa M. Jankoviče, který se dlouhodobě zabýval mj. též dílem B. Hrabala.
Article
2
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 193-195
Annotation: Vzpomínka na pedagogické působení Zdeňka Nejedlého.
Article
3
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 1, s. 66-67
Annotation: Esejistická vzpomínka na Zdeňka Nejedlého na r. 1923, kdy spolu s autorem zakládal Mezinárodní svaz socialistických studentů.
Article
4
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 23, 2012/2013, č. 2, prosinec 2012, s. 53-54
Annotation: Vzpomínka u příležitosti nedožitých 60. narozenin J. Kučery.
Article
5
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích. -- ISSN 2533-4247. -- R. 2007, č. 16, s. 29
Annotation: Vzpomínka na literárního historika, archiváře a vlastivědného pracovníka.
Article
6
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 4, 18. 4., s. 6-7
Annotation: Vzpomínka k nedožitým 80. narozeninám P. Pešty.
Article
7
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 84, 2015, s. 490-493
Annotation: Vzpomínka autorky na ruského bohemistu S. V. Nikolského, který se badatelsky věnoval J. Haškovi.
Article
8
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [1], 2009, č. 3, listopad, s. 13-14
Annotation: Vzpomínka na nedávno zesnulého Drahomíra Šajtara, zejm. k jeho mládí a rané tvorbě.
Article
9
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 9 (28), 2017, č. 2, s. 72-74
Annotation: Soubor vzpomínek na J. Meda u příležitosti jeho 85. narozenin.
Article
10
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2017, č. 125, červen, s. 2
Annotation: Vzpomínka na M. Halíka a jeho vztah k bratřím Čapkům.
Article
11
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Krkonoše. -- ISSN 0323-0694. -- Roč. 21, 1988, č. 9, září, s. 29
Annotation: Vzpomínky.
Article
12
...vzpomínky fd133830 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 41, 27. 6. 1947, s. 4
Annotation: Vzpomínka na zesnulého J. Janka a jeho práci, kterou publikoval v Časopise pro moderní filologii.
Article
13
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 195, 23. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 33, s. 4
Annotation: Vzpomínka na setkání s J. Hájkem a na jeho knihu "Už jdem po ulici".
Article
14
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 28, 2017, č. 4, 29. 12., s. 169-172
Annotation: Vzpomínky na literárního historika a vysokoškolského pedagoga F. Vodičku. Připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
15
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 29, 2018, č. 8, 20.-26. 2, příl. Perspektivy, č. 8, s. 9
Annotation: Vzpomínka na zesnulého J. Meda.
Article
16
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 4, 16. 4., s. [8]-13
Annotation: Soubor vzpomínek na literárního historika J. Meda.
Article
17
...vzpomínky fd133830 czenas...
online
Webarchiv
In: Echa [online]. -- ISSN 1805-8736. -- 19. 11. 2014
Annotation: Vzpomínky na literárního historika J. Brabce. Úvodní komentář napsali J. Flaišman a M. Kosák.
Article
18
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 1, 21. 5., s. 200-203
Annotation: Vzpomínka na literárního historika J. Meda.
Article
19
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 4, duben, příl. Biblio, s. 6
Annotation: Vzpomínka.
Article
20
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 4, duben, příl. Divadlo a film, s. 5
Annotation: Vzpomínka na překladatele A. Bejblíka; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article