By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2921
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Pověsti Lužických hor. Druhý díl. -- ISBN 978-80-907626-5-7. -- S. 158-159
Annotation: Doslov tvoří soubor textů uvedených autorů, tj. stylizovaný dopis dětským čtenářům od L. Smrčky, báseň čtenářky Pavlíny ze Cvikova,...
Book Chapter
2922
by Langer, František, 1888-1965
Published Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo imeni N.I. Novikova, 2018.
...vzpomínky fd133830 czenas...
Annotation: Výbor z prozaického a dramatického díla; s předmluvou P. Janouška (s. 5-15), jako doslov použit text V. Fischla "František Langer" z knihy "Setkání"...
Book
2923
by Wendt, Heinz, 1941-, Petrásková, Christa, 1941-
Published Rýnovice : Dům česko-německého porozumění, 2020.
...vzpomínky fd133830 czenas...
Annotation: Kniha anekdot a vzpomínek z prostředí českých Němců z Jizerských hor; s uvedenou předmluvou a biografickými poznámkami o H. Wendtovi (s. 94,...
Book
2924
by Strettiová, Marie, 1876-1953
Published Praha : Ústav T. G. Masaryka : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, 2019.
...vzpomínky fd133830 czenas...
Annotation: Deníky a vzpomínkové záznamy Marie Strettiové pojednávají o prožívání válečné každodennosti v době první světové války. Připojeny...
Book
2925
by Neužil, Petr, 1962-
Published Praha : Kniha Zlín, 2020.
...autobiografické vzpomínky fd131854 czenas...
Annotation: Memoáry kardiologa P. Neužila prokládané jeho povídkovými texty; s předmluvou V. Neužila (s. 5), doslovem K. Pacnera (s. 289-[291]), biografickou...
Book
2926
by Schell, Margarete, 1911-1969
Published Praha : Academia, 2019.
...autobiografické vzpomínky fd131854 czenas...
Annotation: Nekrácený český překlad německy psaného deníku pražské Němky Margarete Schell obsahuje její zápisky z období po konci druhé světové války...
Book
2927
by Serinek, Josef, 1900-1974, Ondra, Josef, 1914-
Published Praha : Triáda, 2016.
...autobiografické vzpomínky fd131854 czenas...
Annotation: Komentovaná edice autobiografických vzpomínek romského partyzána Josefa Serinka na jeho život za první republiky, pobyt ve vězení a později v...
Book
2928
Published Praha : Prakul Production, 2019.
...vzpomínky fd133830 czenas...
Annotation: Kniha reportáží se věnuje historii vzniku a působení časopisu Studentské listy a jejich kulturnímu a politickému kontextu.
Book
2929
by Hofman, Libor, 1955-
Published Praha : Herrmann & synové, 2019.
...vzpomínky fd133830 czenas...
Annotation: Soubor básní, krátkých vzpomínek, úvah (mj. o českém jazyce) a dalších textů různého druhu doprovozených hojnými autorskými ilustracemi,...
Book
2930
Published Praha : Gasset, 2019.
...vzpomínky fd133830 czenas...
Annotation: Soubor popularizačních, vzpomínkových i úvahových textů o výchově v přírodě, její historii, jejích průkopnících a propagátorech (vybrané...
Book
2931
by Ladová, Blanka
Published Praha : Torst, 2011.
...vzpomínky fd133830 czenas...
Obsah knihy
Annotation: Komponovaný svazek věnovaný pardubickému rodu Vokolků: první část tvoří studie editorky svazku Věry Matoušové o rodu Vokolků a o jejich pardubické...
Book
2932
...vzpomínky fd133830 czenas...
Annotation: Edice válečných vzpomínek čtyř českých legionářů; s uvedenou předmluvou a uvedenými úvodními poznámkami k jednotlivým textům, uvedenými...
Book
2933
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Sborník nezávislých foglarovců. -- ISBN 978-80-86289-85-4. -- Sv. 8, 2019, s. 35-47
Annotation: Soubor ofotografovaných a přepsaných článků J. Foglara o soutěži Rychlých šípů, oddílových nálepkách (včetně ilustrací) a lovu bobříků...
Article
2934
...vzpomínky fd133830 czenas...
Annotation: Monografie zaměřená na exilové období režiséra V. Jasného kromě životopisné části doplněné případovými studiemi nabízí též kritickou...
Book
2935
by Hvížďala, Karel, 1941-
Published Praha : Euromedia Group, 2020.
...autobiografické vzpomínky fd131854 czenas...
Annotation: Kniha fejetonů, úvah a vzpomínek sestávající ze tří již dříve vydaných souborů ("Osmý den týdne", "Dobře mrtvý dědeček" a "Exilový...
Book
2936
by Černý, Miroslav, 1977-
Published Praha : Togga, 2021.
...autobiografické vzpomínky fd131854 czenas...
Annotation: Cestopisné memoáry věnující se tématům domorodých jazyků, archaické kultury a mýtů; s doslovem Z. Justoně (s. 179-188) a bio-bibliografickou...
Book
2937
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Návštěva. -- S. 10-11
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi; s uvedenými doprovodnými texty k dramatizaci Haklovy povídky "Návštěva" z knihy "Hovězí kostky" (vzpomínkou...
Book Chapter
2938
...vzpomínky fd133830 czenas...
Annotation: Komentovaná edice deníků dvou členů komunistické odbojové skupiny Přehledy: válečného deníku Janyho Leboviče (23. 4. - 19. 8. 1944) a poválečného...
Book
2939
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Souhvězdí Gulag Karla Pecky. -- S. [5]
Annotation: Předmluva k obsáhlému výboru z próz a poezie Karla Pecky; s další uvedenou předmluvou a uvedenými doprovodnými texty k jednotlivým dílům.
Book Chapter
2940
Published München : Obrys/Kontur : PmD, 1988.
...vzpomínky fd133830 czenas...
Annotation: Výbor z rozhlasových pořadů S. V. Listy přátelům, I-III, ze soustrastných dopisů k úmrtí publicisty (leden 1987, Mnichov), mj. od: Tigrid Pavel,...
Book