By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 17, 16. 10., s. 10
Annotation: Vzpomínka na P. Weigla.
Article
42
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 247, 24. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 43, s. 1, 3
Annotation: Vzpomínky F. Prskavce na první světovou válku, kterou strávil výpomocí na statku u svého dědy ve vesnici Branžež u Mnichova Hradiště.
Article
43
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2017, č. 66, prosinec, s. 12-15
Annotation: Osobní vzpomínka na zesnulého J. Kuběnu, na setkání s ním a na jeho chápání role A. Pammrové v českých dějinách.
Article
44
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2017, č. 66, prosinec, s. 16-17
Annotation: Autorova vzpomínka na zesnulého J. Kuběnu.
Article
45
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 139-142
Annotation: Vzpomínky na spisovatele J. K. Šlejhara.
Article
46
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 143-153
Annotation: Úryvek z memoárů "Z mého života".
Article
47
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 161-164
Annotation: Vzpomínky na spisovatele J. K. Šlejhara.
Article
48
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 292, 17. 12., s. 9
Annotation: Vzpomínka na zesnulého překladatele Duong Tat Tu (*16. 10. 1935).
Article
49
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Host [samizdat]. -- R. 1987/1988, č. 4, srpen 1988, s. [221]-[240]
Annotation: Vzpomínková próza vztahující se především k osobnosti Jana Nováka - ústřední postavě románu "Hvězdy kvelbu", dále několik fiktivních...
Article
50
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 8, srpen, s. [22]
Annotation: Redakčním úvodem orámovaná vzpomínka J. Jiskrové na setkání s dílem L. Grosmana, na cestu k vydávání jeho sebraných spisů a na přátelství...
Article
51
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 14, 4. 9., s. 10-11
Annotation: Vzpomínka na zesnulého J. Kovalčuka.
Article
52
...vzpomínky fd133830 czenas...
online
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 26, 2017, č. 4
Annotation: Vzpomínka.
Article
53
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 14, 4. 9., s. 16; č. 15, 18. 9., s. 16; č. 16, 2. 10., s. 16
Annotation: Vzpomínky H. Frejkové na její první práci v divadle v Mostě a na studia na vysoké umělecké škole v Brně; v druhém díle H. Frejková vzpomíná...
Article
54
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 14, 4. 9., s. 11
Annotation: Vzpomínka na zesnulou N. Brettschneiderovou; vybráno a upraveno ze smutečního projevu.
Article
55
...vzpomínky fd133830 czenas...
online
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 27, 2018, č. 1
Annotation: Vzpomínka na E. Lukeše.
Article
56
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 31, 31. 7., s. 29 - č. 50, 11. 12., s. 29
Annotation: Četba na pokračování.
Article
57
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 16, 2. 10., s. 10
Annotation: Vzpomínka na zesnulého J. Joska.
Article
58
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. 42-43
Annotation: Soubor gratulací K. Šiktancovi k devadesátinám.
Article
59
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. [44]-46
Annotation: Vzpomínky autora na jeho setkávání s poezii K. Šiktance.
Article
60
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [1], leden, s. [12]-[15] [1]-4
Annotation: Vzpomínky českého novináře, překladatele a politického vězně na rakouský žalář v pevnosti Munkač (Mukačevo) v Uhrách na přelomu let 1853/1854.
Article