By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Denemarková, Radka, 1968- xx0002871...
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 221, 23. 9., příl. Salon, č. 1241, s. 16
Salon. -- 29. 9. 2021
Annotation: Článek.
Article
2
...Denemarková, Radka, 1968- xx0002871...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 217, 18. 9., příl. Svět knihy Praha '21, s. 2-3
Annotation: Rozhovor s koordinátorkou francouzského programu na Světě knihy z Francouzského institutu v Praze F. Salanouve o hostech z Francie, chystaném programu...
Article
3
...Denemarková, Radka, 1968- xx0002871...
online
In: iRozhlas [online]. -- 10. 9. 2021
Annotation: Článek o 11. ročníku "Varšavského knižního veletrhu", jehož hosty jsou mj. čeští spisovatelé; připojen audiozáznam reportáže.
Article
4
...Denemarková, Radka, 1968- xx0002871...
online
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 65, 2021, č. 6, červen, s. 59
Annotation: Anotace.
Article
5
...Denemarková, Radka, 1968- xx0002871...
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 18, 26. 4., s. 29
Annotation: Článek o monografii R. Denemarkové "Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla" o divadelním režisérovi P. Léblovi. Denemarková o P. Léblovi...
Article
6
...Denemarková, Radka, 1968- xx0002871...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 32, 2021, č. 4, 28. 1., s. 48-52
Annotation: Rozhovor s překladatelem M. Kraetschem o překladech české literatury do němčiny a o vlivu aktivního literárního života na popularitu autorů.
Article
7
...Denemarková, Radka, 1968- xx0002871...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 31. 12., s. 188-197
Annotation: Rozhovor s redaktorem nakladatelství Portál M. Bedřichem o čínské literatuře a tvorbě Liu Cixina; připojeny bio-bibliografické poznámky (s....
Article
8
...Denemarková, Radka, 1968- xx0002871...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 3, 14. 12., s. 44-49
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou R. Denemarkovou; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 49).
Article
9
...Denemarková, Radka, 1968- xx0002871...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 21, 7. 10., s. 18-19
Annotation: Esej o české próze a o kánonu české prózy po roce 1989.
Article
10
...Denemarková, Radka, 1968- xx0002871...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 21, 7. 10., příl. Český literární kánon po roce 1989, s. II
Annotation: Glosa o románu R. Denemarkové "Peníze od Hitlera".
Article
12
...Denemarková, Radka, 1968- xx0002871...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 158, 9. 7., příl. Salon, č. 1182, s. 16
Annotation: Zpráva o probíhajícím literárním festivalu, kterého se účastní mj. J. Sádlo, J. Hájíček, R. Denemarková a J. H. Krchovský.
Article
13
...Denemarková, Radka, 1968- xx0002871...
online
DOI
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 23, 2020, č. 1, 29. 6., s. 69-80
Annotation: Studie srovnává romány českých spisovatelek R. Denemarkové, K. Tučkové a J. Katalpy, přičemž se soustředí na analýzu postav Němců v těchto...
Article
14
...Denemarková, Radka, 1968- xx0002871...
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 19. 5. 2020
Annotation: Studie o románu R. Denemarkové "Hodiny z olova", který autorka chápe jako výraznou analýzu "jedné epochy" - podobně jako román R. Musila "Muž...
Article
15
...Denemarková, Radka, 1968- xx0002871...
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 5, 13. 5., s. [8]-14
Annotation: Rozhovor; mj. o pobytu na Tchaj-wanu, pandemii Covid-19, karanténě a opatřeních přijatých v době koronavirové krize a jejich možném dopadu na...
Article
16
...Denemarková, Radka, 1968- xx0002871...
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 84, 8. 4., s. 17
Novinky.cz [online]. -- 6. 4. 2020
Annotation: Zpráva o chystaných online autorských čtení českých spisovatelů a spisovatelek, kteří se zapojují do iniciativy #kulturažije.
Article
17
...Denemarková, Radka, 1968- xx0002871...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 84, 8. 4., s. 11
Annotation: Zpráva o chystaných online autorských čtení českých spisovatelů a spisovatelek v souvislosti se zrušením letošního ročníku veletrhu Svět...
Article
18
...Denemarková, Radka, 1968- xx0002871...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 8
Annotation: Rozhovor s literárním teoretikem, historikem a ředitelem Moravské zemské knihovny v Brně o české literatuře, o propagaci a překladech české...
Article
19
...Denemarková, Radka, 1968- xx0002871...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 2, 15. 1., s. 5
Annotation: Autor se ve svém článku - též na základě četby románů S. Richterové "Každá věc ať dospěje na své místo" a "Hodiny z olova" - zamýšlí...
Article
20
...Denemarková, Radka, 1968- xx0002871...
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 12, 2020, n. 2, s. 97-114
Annotation: Studie zabývající se výzkumem konverzace a společenského chování na základě moderní české literatury. Nejprve autor charakterizuje historický...
Article