By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Zprávy...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 122, 8. 3., s. 9.
Annotation: Šifra vznikla asi překlepem ze "zsl".] [O oznámeném vydání románu Elgarta Sokola Zápas v Moravském kole spisovatelů - připojeny budou dopisy...
Article
2
...Zprávy...
původní lístek v RETROBI
In: Časopis pro moderní filologii a literatury. -- Roč. 4, 1914/1915, č. 3, červen 1914, s. 280-286.
Annotation: ... sv. 8. 1912 přináší řadu vynikajících statí o Rousseauovi.
Article
3
...Zprávy...
původní lístek v RETROBI
In: Květy. -- Roč. 12, 1845, č. 140, s. 559-560.
Annotation: Odpověď k tomuto článku na str. 620.
Article
4
...Zprávy...
původní lístek v RETROBI
In: Květy. -- Roč. 14, 1847, s. 51.
Annotation: České vlastenecké snahy.
Article
5
...Zprávy...
původní lístek v RETROBI
In: Časopis Vlast. spolku muzejního v Olomouci. -- Roč. 5, 1888, č. 19, září, s. 135-141.
Annotation: Ve zprávách je m. j. též vylíčení národopisné slavnosti ve Velkém Ořechově u Brna dne 15. 7. 1888 s podrobným popisem zvyků a písní z předvedených...
Article
6
...Zprávy...
původní lístek v RETROBI
In: Studentské listy. -- Roč. 4, 1883/1884, č. 3, 1. 12. 1883, s. 86-88.
Annotation: Dne 15. 11. zemřel Josef Barák. V textu část řeči Jana Podlipného u jeho rakve. Pohřeb v den otevření Národního divadla za velké účasti....
Article
7
...Zprávy...
původní lístek v RETROBI
In: Lípa slovanská. -- Roč. 1, 1848, č. 19, 4. 12., s. 76.
Annotation: Poměr Slovinců k Charvátům. Snahy o politicko-národní sjednocení rakouských Jihoslovanů. Dne 3. 12. 1848 provedena v Lublaňském divadle Štěpánkova...
Article
8
...Zprávy...
původní lístek v RETROBI
In: Literární listy. -- Roč. 1/21/ 1903/1904, č. 3/4, 20. 12. 1903, s. 74-75.
Annotation: mj.: k památce 100. výročí úmrtí /18. 12./ něm. filozofa Herdera, který do moderního myšlení vnesl dva prvky: - princip nepřetržitého dějinného...
Article
9
...Zprávy...
původní lístek v RETROBI
In: Beseda učitelská. -- Roč. 16, 1884, č. 50, 4. 12., s. 699
Annotation: Zprávy ze schůze dne 15. 11. 1884; mj. obsah přednášky okr. šk. inspektora [nejmenovaného] o J. A. Komenském.] [ Komenský, Jan Amos.
Article
10
...Zprávy...
původní lístek v RETROBI
In: Beseda učitelská. -- Roč. 27, 1895, č. 46, 24. 10., s. 602–605
Annotation: Zprávy z valné hromady dne 4. 10. 1895; mj. o adrese dětí z Podještědí Karolíně Světlé; autorem pozdravné básně v adrese je učitel Bouška]...
Article
11
...Zprávy...
původní lístek v RETROBI
In: Květy. -- Roč. 14, 1847, s. 431–432.
Annotation: Vysvěcení kaple v Křivoklátu.
Article
12
...Zprávy...
původní lístek v RETROBI
In: Noviny Lípy slovanské. -- Roč. , 1849, č. 1, 2. 1., s. 4.
Article
13
14
...Zprávy...
původní lístek v RETROBI
In: Květy. -- Roč. 15, 1845, č. 26, 29. 2., s. 112
Annotation: Český kulturní ruch zásluhou učitele Tollmanna.
Article
15
...Zprávy...
původní lístek v RETROBI
In: Hlas národa. -- Roč. 1886, č. 121, 2. 5., příl. Nedělní listy, s. 29.
Annotation: M. j. podrobnější charakteristika hereckého umění Karla Šimanovského při příležitosti oslav jeho 40leté divadelní činnosti.
Article
16
...Zprávy...
původní lístek v RETROBI
In: Hlas národa. -- Roč. 1886, č. 156, 6. 6., příl. Nedělní listy, s. 48–49.
Annotation: Přehled současných vynikajících operních pěvců a pěvkyň na scénách polských, ruských a v pražském Národním divadle; charakteristika jejich...
Article
17
...Zprávy...
původní lístek v RETROBI
In: Hlas národa. -- Roč. 1886, č. 288, 17. 10., příl. Nedělní listy, s. 126.
Annotation: Výčet a stručná charakteristika významnějších představení z oboru opery, činohry a baletu v Národním divadle v Praze od prázdnin do 16. 10....
Article
18
...Zprávy...
původní lístek v RETROBI
In: Květy. -- Roč. 12, 1845, č. 37, s. 147–148.
Annotation: Neúspěchy německé kočovné divadelní společnosti; s pomocí českých ochotníků sehrány české hry 6. a 10. března 1845 veselohra Čech a Němec...
Article
19
...Zprávy...
původní lístek v RETROBI
In: Květy. -- Roč. 12, 1845, č. 37, s. 147–148.
Annotation: Neúspěchy německé kočovné divadelní společnosti; s pomocí českých ochotníků sehrány české hry 6. a 10. března 1845 veselohra Čech a Němec...
Article
20
...Zprávy...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 36, 1928, č. 8, 5. 1., s. 7.
Annotation: Nejstručnější záznamy z kultur. světa.
Article