By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


121
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 16, 20. 4., s. 4
Annotation: O zpracování Haškova Švejka B. Brechtem ve hře Švejk za druhé světové války.
Article
122
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 26, 16. 6., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci provedené 4. 6. v D 34 (režie Jan Fišer).
Article
123
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1979, č. 9, květen, s. [829]-830
Annotation: Esej týkající se her J. Petrasche, zejména bratislavské aktovky Der Hannswurst.
Article
124
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 18, 2007, č. 1, březen, s. 61-65
Annotation: Studie o čtyřech kapitolách s poznámkou, že "byla proslovena na Vědeckém sympoziu, konaném ve Vlastivědném muzeu dr. Hostaše v Klatovech ve...
Article
125
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 978-80-7106-981-2. -- Bd. 14, 2006, s. 423-426
Annotation: Referát o prvním německém hraném filmu odehrávajícím se v Praze r. 1820 (viz Narberth, Alpha Video 2004).
Article
126
In: Divadlo. -- Roč. 16, 1965, č. 2, únor, s. 1-9
Annotation: Srovnávací studie; též o hře M. K.
Article
127
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 35, 1979, č. 175, 27. 7., s. 10
Annotation: K 190. výročí úmrtí 9. 7.
Article
128
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 52, 24. 12., s. 10
Annotation: Polemika prokuristy s článkem E. Goldstückera (LtN, č. 36) s textem protokolu o vzniku hry, sepsaným s L. Mandausem.
Article
129
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 39, 24. 9., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
130
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 47, 19. 11., s. 8
Annotation: O novince F. Dürrenmatta a jejím rozboru od E. Schumachera.
Article
131
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 8, 22. 2., s. 5
Annotation: Glosa k inscenaci (režie Fr. Štěpánek, v tit. roli Ot. Korbelář).
Article
132
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 44, 20. 10., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci Realistického divadla Zd. Nejedlého (režie D. Rybínová); s jiným referátem pod nadtitulkem Z našich divadel.
Article
133
In: Literatur und Kritik. -- ISSN 0024-466X. -- [Roč. 1], 1966, Heft 6, September, s. 48-55
Annotation: Diskusní příspěvky reagující na dramatický text L. Mandause otištěný v Literatur und Kritik, 1966, č. 4.
Article
134
In: Literatur und Kritik. -- ISSN 0024-466X. -- [Roč. 1], 1966, Heft 8, November, s. 56-60
Annotation: Příspěvek do diskuse kolem dramatického textu L. Mandause in: Literatur und Kritik (1966, č. 4), údajně vycházejícího z textů F. Kafky.
Article
135
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-936-1. -- Bd. 13, 2005, s. 211-219
Annotation: Edice šesti dopisů M. Broda a ředitele ústeckého divadla A. Huttiga, týkajících se dvou Brodových her: Klarissas halbes Herz a Prozess Bunterbart.
Article
136
In: Salve. -- ISSN 1213-6301. -- Roč. 14, 2004, č. 2, s. 87-98
Annotation: Studie s kapitolami Počátky pašijí v Hořicích na Šumavě, Nejstarší podoba pašijí - éra Paula Gröllhesla (1816 - 80. léta 19. stol.), První...
Article
137
In: Národopisná revue. -- ISSN 0862-8351. -- Roč. 15, 2005, č. 4, 30. 12., s. 210-216
Annotation: Studie s kapitolkami Pašijové hry v německy mluvících zemích, Pašijové hry v českých zemích, Pašijové hry v Hořicích, Paul Gröllhesel (1785-1864),...
Article
138
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 3, 4. 1., příl. Kulturní premiéry, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
139
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 13, 2002, č. 4, prosinec, s. 55
Annotation: Recenze.
Article
140
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 20, 2009, č. 16, 14.-19. 4., s. 48
Annotation: Recenze dvojjazyčné antologie.
Article