By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 263-264
Annotation: Glosa o výstavě "Do Brna cesta široká" a v souvislosti s ní vydaném katalogu; bio-bibliografická poznámka o autorovi glosy připojena na s. 278.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 265-268
Annotation: Referát o online konferenci; bio-bibliografická poznámka o autorovi referátu připojena na s. 277.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 269-275
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky; bio-bibliografická poznámka připojena na s. 276-277.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 155-196
Annotation: Studie se zabývá poetikou historického vyprávění, a to na širokém vzorku textů české a latinské dějepisné prózy 16. a 17. století, zkoumá...
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 197-235
Annotation: Studie si dává za cíl zpochybnit přežívající výklad druhé čtvrtiny 17. století jako doby, kdy české země v důsledku emigrace přicházely...
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 246-251
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 277-278.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 257-262
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na s. 277.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 251-257
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi připojena na s. 276.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 242-246
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na s. 276.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 236-241
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi připojena na s. 277.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 78-103
Annotation: Překlad souboru studií (úvodní studie o J. M. Lotmanovi a Tartuské škole předchází na s. 54-77); bio-bibliografická poznámka o překladatelce...
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 33-53
Annotation: Studie se v návaznosti na práci M. Sedmidubského zabývá sylabickou nepravidelností (heterogenitou) básní K. Tomana (a J. Vrchlického) a zaměřuje...
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 5-32
Annotation: Studie, jejímž cílem je vytvořit předpoklady pro systematické zkoumání průběhu autonomizace umění v rámci české kultury a průběh autonomizačního...
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 54-77
Annotation: Úvodní studie k otisku překladu "Tří studií z kulturní sémiotiky" J. M. Lotmana; s oddíly Tartuská škola, Jurij Michajlovič Lotman, Text z...
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 112-116
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 145.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 127-130
Annotation: Nekrolog literární historičky a editorky spisů J. Ortena; bio-bibliografická poznámka o autorce nekrologu připojena na s. 145.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 130-131
Annotation: Nekrolog matematika, lingvisty a básníka L. Nebeského; bio-bibliografická poznámka o autorovi nekrologu připojena na s. 147.
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 131-134
Annotation: Nekrolog literární historičky a lexikografky, mj. k jejímu podílu na vytváření "Lexikonu české literatury"; bio-bibliografická poznámka o autorovi...
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 108-112
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 148.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 104-108
Annotation: Recenze.
Article