By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 11, 1959, č. 3, březen, s. 49-53.
Annotation: Proslov R. Málka v Československém rozhlase 30. 1. 1959, v proslovu reaguje především na XXI. Sjezd Komunistické strany Sovětského svazu, komentuje...
Article