By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 290, 13. 12., příl. 11 případů 2011 (mimořádná příloha), s. E5
Annotation: Článek k událostem v životě V. Havla v roce jeho 75. narozenin. Doplněno o níže zmíněnou glosu a komentář k Havlovu filmu Odcházení.
Article