By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 215-216
Annotation: Básnické popsání "osmého dne" stvoření.
Article
2
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 302-303
Annotation: Ukázka z knihy Zwischen oben und unten, která má tři části. Ty se zabývají "poměrem moderního člověka k Bohu a k nadsmyslu". Ukázka je dopněna...
Article
3
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 15-20
Annotation: Z knihy Polní tráva od: Čep Jan, která vyjde v nakladatelství F. Borového. Ukázka popisuje dětství Tomáše Suchomela, jeho vztah k hudbě, maminčiny...
Article
4
In: Akord. -- Roč. 10, 1942/1943, s. 90-92
Annotation: "Měl jsem jít na návštěvu do toho vzdáleného předměstí na severu města,..." 2. července 1941.
Article
5
In: Akord. -- Roč. 10, 1942/1943, s. 92-98
Annotation: "O dušičkové noci, nevím, kolik bylo hodin, jsem se probudil vyzváněním,...".
Article
6
In: Akord. -- Roč. 10, 1942/1943, s. 205-208
Annotation: "Váš sen byl krásný. Vůně, dech poklidu a jasu je ve Vašich slovech. ".
Article
7
In: Akord. -- Roč. 10, 1942/1943, s. 233-235
Annotation: Překlad biblického příběhu. "1. Amittajovu synu Jonášovi ozvalo se Jahvovo slovo takto:...".
Article
8
In: Akord. -- Roč. 10, 1942/1943, s. 287-291
Annotation: "Vyjdi dnes do noci, ty, jenž si myslíš, že jsi sám!".
Article
9
In: Akord. -- Roč. 10, 1942/1943, s. 323-326
Annotation: "Dětské vzpomínky prosákly jejím vonným stínem. Haluze švestek a jabloní visely nízko nad hustou trávu,...".
Article
10
In: Akord. -- Roč. 10, 1942/1943, s. 326-330
Annotation: "Jako vlaštovčí hnízdo leží mezi horami země. ".
Article
11
In: Akord. -- Roč. 10, 1942/1943, s. 349-362
Annotation: "Dovedla bych, kdyby žila na světě bytost, jíž bych se mohla svěřit, dovedla bych jí zcela jasně vysvětlit, co se to stalo mezi oním chlapcem...
Article
12
In: Akord. -- Roč. 6, 1939, č. 4, duben, s. 31-36
Annotation: "Čas spěl rychle k bouřím. Vláda bývalé republiky přijala 21. září mír a vzdala se krajin při hranicích..." Prozaický úryvek románu tematicky...
Article
13
In: Akord. -- Roč. 6, 1939, č. 4, duben, s. 42-46
Annotation: "Jednou v předvečer přivezli na Červené Domy mlátičku; protože ji očekávali už včera, vyběhli všichni na dvůr, aby se podívali, jak přijíždí....
Article
14
In: Akord. -- Roč. 6, 1933, s. 321-327, 359 (241-247, 279)
Annotation: "Má předobrá paní! Bůh vám žehnej!" "Psáno v Římě, o půlnoci na Zelený čtvrtek, 19. dubna roku 1565, rukou Vašeho povždy věrného sluhy....
Article