By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 10, prosinec, s. 549-550
Annotation: Dopis informující o autorově ediční a publicistické činnosti.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 10, prosinec, s. 551-552
Annotation: Poznámka ke stejnojmennému článku (LN 16. 11. 2011, s. 3), v němž je zádušní mše za I. M. Jirouse srovnávána s rekviem za K. H. Máchu přesně...
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 10, prosinec, s. 553-554
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 10, prosinec, s. 555-559
Annotation: Recenze, s rozsáhlými citacemi z recenzovaného díla.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 9, listopad, s. 491-492
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 8, říjen, s. 443-444
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 8, říjen, s. 445-447
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 8, říjen, s. 424-441
Annotation: Poznámka o knize R. Jakobsona, s rozsáhlou citací z ní (s. 425-441).
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 8, říjen, s. 441-442
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 7, září, s. 386-389
Annotation: Polemika s výrokem P. Prouzy (Scriptum 1993, č. 9) o tom, že hodnota literárního díla se poměřuje čtenářskou popularitou, resp. komerčním...
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 7, září, s. 391
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 7, září, s. 383-384
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 6, červen, s. 328-329
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 6, červen, s. 330-335
Annotation: Přetištěné úryvky textů J. Floriana s poznámkami.
Article
15
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 5, květen, s. 276-279
Annotation: Poznámky o farnímu časopise a o vztahu T. G. Masaryka a K. Čapka k náboženství.
Article
16
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 5, květen, s. 269-273
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 4, duben, s. 219-223
Annotation: Recenze, mj. se zmínkami o českých autorech píšících o květinách.
Article
18
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 3, březen, s. 156-157
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 3, březen, s. 163-164
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 3, březen, s. 165
Annotation: Glosa k připravené publikaci, která hledá nakladatele.
Article