By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 46, 1994, č. 23, 9. 6., s. 5
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka.
Article
2
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 46, 1994, č. 21, 26. 5., s. 5
Annotation: J. S. K. se představuje v pravidelné rubrice Dikobrazu a vypravuje anekdoty.
Article
3
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 46, 1990, č. 5, 31. 1., s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article
4
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 45, 1989, č. 37, 13. 9., s. 2
Annotation: Poznámka.
Article
5
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 45, 1989, č. 30, 26. 7., s. 7
Annotation: Příspěvek v cyklu věnovaném překladatelům humoristické literatury; u povídky Ferenze Molnára.
Article
6
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 45, 1989, č. 28, 12. 7., s. 7
Annotation: Příspěvek v cyklu věnovaném překladatelům humoristické literatury; s překladatelem z italštiny u výběru z přeložených básní.
Article
7
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 45, 1989, č. 26, 28. 6., s. 7
Annotation: Příspěvek v cyklu věnovaném překladatelům humoristické literatury; u ukázky z tvorby finského spisovatele Daniele Katze.
Article
8
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 45, 1989, č. 25, 21. 6., s. 6-7
Annotation: Vzpomínky dramaturga a scenáristy prvních ročníků Haškovy Lipnice.
Article
9
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 45, 1989, č. 25, 21. 6., s. 14
Annotation: Heslo u povídky; nar. 22. 9. 1939.
Article
10
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 45, 1989, č. 24, 14. 6., s. 7
Annotation: Příspěvek v cyklu věnovaném překladatelům humoristické literatury; u výběru z básní Annie M. Schmidtové.
Article
11
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 45, 1989, č. 23, 7. 6., s. 2
Annotation: Poznámka.
Article
12
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 45, 1989, č. 22, 31. 5., s. 7
Annotation: Příspěvek v cyklu věnovaném překladatelům humoristické literatury; u povídky srbocharvátského spisovatele: Radovič Dušan.
Article
13
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 45, 1989, č. 21, 24. 5., s. 3
Annotation: K jmenování: národní umělec.
Article
14
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 45, 1989, č. 20, 17. 5., s. 7
Annotation: Příspěvek v cyklu věnovaném překladatelům humoristické literatury; u ukázky z díla Jamese Thurbera.
Article
15
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 45, 1989, č. 20, 17. 5., s. 2
Annotation: Poznámka.
Article
16
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 45, 1989, č. 20, 17. 5., s. 3
Annotation: Sloupek.
Article
17
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 45, 1989, č. 18, 3. 5., s. 7
Annotation: Příspěvek překladatelky z portugalštiny v cyklu věnovaném překladatelům humoristické literatury; u ukázky z tvorby Luise Fernanda Verissima.
Article
18
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 45, 1989, č. 18, 3. 5., s. 14
Annotation: O J. Werichovi.
Article
19
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 45, 1989, č. 14, 5. 4., s. 2
Annotation: Poznámka; sbírka básní k obrázkům: Čapek Josef.
Article
20
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 45, 1989, č. 15, 5. 4., s. 7
Annotation: Příspěvek v cyklu věnovaném překladatelům humoristické literatury; o překladateli ze slovinské literatury; u povídky Frančeka Rudolfa Nákup...
Article