By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- s. 67-73
Annotation: Součástí ediční poznámky jsou výňatky z wolkrovských příspěvků F. X. Šaldy (z projevu na matiné ve Vinohradském divadle po básníkově...
Book Chapter
2
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 2, s. 29-30
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 4, s. 30-31
Annotation: Glosa.
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 2, s. 41-43
Annotation: O tzv. panickém divadle Fernanda Arrabala; k inscenaci jeho hry Architekt a císař asyrský.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 2, s. 31-32
Annotation: Referát.
Article
6
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 4, s. 43-44
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 7, s. 36
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 6, s. 45
Annotation: Referát o filmu natočeném podle stejnojmenné novely V. Körnera.
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 7, s. 33-35
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 6, s. 38-41
Annotation: Rozbor.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 4, s. 29-30
Annotation: O prvých dvou svazcích (Genesis, Dvanáct proroků) Starého zákona.
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 6, s. 33-34
Annotation: Glosy o časopisech z konce roku 1969: Texty (č. 4), Konfrontace (č. 3), Orientace (č. 6) a Divadlo (listopad).
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 5, s. 36-38
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 1, s. 37-39
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 8, s. 35-36
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 1, s. 30-31
Annotation: Mj. referát o inscenaci hry M. C. na motivy románu Fernanda de Rojase Celestina v Brně.
Article
17
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 5, s. 28-29
Annotation: Referát o sympoziu uspořádaném Zakladem slowianoznawstwa Polské akademie věd 9. - 10. 1. ve Varšavě.
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 7, s. 41-42
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 3, s. 39-43
Annotation: O reedicích děl J. D. a J. Čepa; s recenzí románu J. Šotoly.
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 1, s. 43
Annotation: Recenze.
Article