By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 8, 1999, č. 278, 29. 11., příl. Kultura, prosinec '99, s. 27
Annotation: Referát o setkání západočeských, bavorských a rakouských spisovatelů (Plzeň, říjen), jehož tématem byl Obraz Čech v německé literatuře.
Article