By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 6, 1962, č. 16, 19. 4., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 36, 7. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 25, 22. 6., s. 2
Annotation: Zpráva o knihách rozesílaných Klubem přátel poezie.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 23, 8. 6., s. 3
Annotation: Úvaha o několika právě uvedených českých filmech, mimo jiné také o Vávrově adaptaci Hrubínovy Srpnové neděle.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 20, 18. 5., s. 2
Annotation: Recenzní glosa k televizní inscenaci Hrubínova textu.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 17, 27. 4., s. 5
Annotation: Referát.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 15, 13. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o chystané premiéře Hrubínova dramatu.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 48, 1. 12., s. 2
Annotation: Zpráva.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 38, 22. 9., s. 2
Annotation: Zpráva.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 37, 15. 9., s. 5
Annotation: Medailon k padesátinám F. Hrubína.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 37, 15. 9., s. 5
Annotation: Přání k narozeninám.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 37, 15. 9., s. 5
Annotation: Dopis.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 17, 28. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o ustanovení předsednictva 26. 4. Předsedou se stal F. Hrubín.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 51/52, 22. 12., s. 11-19
Annotation: Shrnutí ankety otištěné na s. 11-19, ve které na otázky redakce Které dílo z našeho současného umění na Vás letos nejvíce zapůsobilo? A...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 47, 26. 11., s. 3
Annotation: Poznámka o litoměřických Dnech poezie. S otiskem básně F. Hrubína Syrinx.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 45, 12. 11., s. 6
Annotation: Anketa. Mj. příspěvek šéfredaktora SNKLHU J. Řezáče a příspěvek ředitele n. p. Kniha F. Klímy. (Upřesnění počtu vydaných výtisků děl...
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 38, 24. 9., s. 4
Annotation: Rozbor básně F. Hrubína Dřevo se listem odívá, která byla otištěna v květnovém Rudém právu a v prvním čísle měsíčníku Plamen.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 2, 15. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o chystaném vydání sbírky.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 2, 15. 1., s. 2
Annotation: Úvaha nad pojmem kladný hrdina v souvislosti s hrou F. Hrubína.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 46, 13. 11., s. 3
Annotation: Recenze knih, které vyšly v Klubu čtenářů. Oprava k článku otištěna v Kultuře č. 47, s. 2, rubrika Týden v kultuře.
Article